PLM(Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi)

Herkese Merhaba,

—Bugün ki yazımda endüstri mühendisliğinin olmazsa olmazı olan ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) konusunu anlattım.

PLM Nedir?

 —Türkçe’ye çevrilmiş hali Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimidir. Bir fabrikanın bir ürüne ait bilgilerin fikir aşamasından bertarafına kadar hem firma içinde hem de tedarik zincirindeki ortakları arasında hazırlanan, yönetilen bir sistemdir. Diğer bir deyişle yeni ürün geliştirme iş sürecini mümkün kılan yazılımdır.

— PLM platformunda üzerinde çalışılan ürünün tüm mühendislik, üretim, servis, kalite kontrol dokümantasyon aşamaları internet ortamında saklanır. Bu platformda isteyen birim istediği bilgiyi alır, gerekli revizeleri yapar. Yapılan değişikliklerden sonra tekrar aynı platforma koyar.

PLM’nin Avantajları

~İyi yapılandırılmış ürün portföyünü yönetir.

~PLM; şirketlerin mevcut ürünlerinin yaşam döngüsünü kontrol eder. Aynı zamanda yeni ürün oluştururken izlenecek stratejilerin belirlenmesini sağlar.

~Müşterilerden, saha mühendislerinden ve pazarlardan gelen geri bildirimleri yönetir.

~PLM; işbirliği ortamı sağlar. Perakendeciler, markalar, üreticiler ve tedarikçiler arasındaki işbirliği, ürünün yönü hakkında bilgi verir. Aynı zamanda düzenlemelere uyum, yeşil üretim, ürün kabul edilirliği gibi konularda da katkı sağlar. İş yerinde sağlam ve şeffaf bir işbirliği ortamı olmazsa rekabet gücü azalır. Bu nedenle daha düzenli bir şekilde ürünü hızlı, kaliteli bir şekilde çıkarmak için böyle bir platform kullanılması son derece önemlidir.  Bu aşamada, PLM, ürün hayat döngüsü boyunca standartların kaydedilmesi, korunması ve iletişim halinde kalınması için bir ortam sağlar.

~Ürün ile ilgili süreçleri yöneterek; tutarlı, etkin ve yalın hale getirilir.

~PLM; ürünün izlenebilirliği açısından da çok önemli katkı sağlar. Tüm üretim sürecindeki izlenebilirlik, yönetimin tüm süreç hakkında farkındalığını arttırdığı gibi tedarik sürecini de hızlandırır. PLM sistemleri, bu anlamda diğer tüm sistemlerle entegre olarak bütünsel bir izlenebilirliği sağlamaya yönelik hareket edebilir.

~PLM; kütüphane yönetimi konusunu da ele alan bir platformdur. Sadece artistik özellikleri organize etmekle kalmaz; 2 ve 3 boyutlu CAD verilerinin kalite, fit ve çevrim süresinin azaltılması ve görüntü arşiv yönetimi gibi diğer inisiyatifler için organizasyonunu sağlar. Kütüphane yönetimi, geçmiş verilere kolay erişimi sağladığı gibi geliştirme maliyetleri ve numune harcamaları üzerinde de çok değerli istatistiksel izlenebilirlik sunar.

~Ürün portföyünün finansal getirisini en üst düzeye çıkarır.

~PLM; maliyeti azaltır ve ürünün çıkarılmasındaki süreyi azaltır. Bir şirketin rekabet avantajı inovasyon ve müşterilerine değer iletme hızının artmasından kaynaklanır. Hızlı gelişen akımlara ve müşteri isteklerine cevap verebilmek kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak, tüm iş ortakları arasındaki uyumlu veri yönetimi yeni ve vazgeçilmez bir iş gereksinimi olarak ortaya çıkmaktadır.

—PLM’de temel amaç maliyetlerin minimuma indirilmesi ve ürün tasarımı ile birlikte ürünlerin üretim süresini aşağıya çekmektir. Tasarımı gerçekleştirilen bir ürünü farklı bir ülkede bu işlemin aynı şekilde paralel olarak gerçekleştirilmesidir. Bu sayede yapılan üretim süreci azalırken aynı zamanda en yüksek performans dahilinde hızlı bir satış işlemi gerçekleştirilir. Buna en iyi örnek Apple firmasına ait ürünler California’da tasarlanıp Çin’de üretilebilmektedir.

—PLM kullanarak bir taraftan dijital ortamda sanal olarak oluşturulan üretim tesisinde ürü proses akış simülasyonu yapma imkanı bulurken, diğer yandan da ürünün sanal prototipi üzerinde fonksiyon ve güvenlik testleri tasarım aşamasındayken yapılabiliyor.

—PLM’nin üreticiye sunduğu avantajlar çok fazladır. Bu yüzden sistem her geçen gün endüstride ağırlığını hissettiriyor. Ürün odaklı olması sayesinde PLM beyaz eşya, gıda, hızlı tüketim malları, ilaç endüstrisi, yazılım otomotiv gibi bir çok sanayide uygulama alanı oluşturuyor.

—PLM büyük küçük demeden tüm şirketler tarafından uygulanabilir bu yüzden çok fazla talep görmektedir.