Polivalans ve Polivalans Tablosu Nedir?

Merhabalar;

Daha önce polivalans kelimesini duydunuz mu? Polivalans tablosu nedir ve nerede kullanılır? Bugünkü yazımda polivalans kelimesinin anlamından ve polivalans tablosunun iş yerlerinde hangi departmanda kullanıldığından bahsedeceğim.

Polivalans kelime anlamı olarak bir işçinin veya operatörün bir iş üzerinde sahip olduğu yetkinliğidir. Örneğin; beyaz eşya üreten bir fabrika düşünelim. Fabrikada birçok proses bulunur. Bu proseslerde yer alan birçok makina ve makinaları kullanan operatörler vardır. Bazı prosesleri aşağıdaki gibi düşünelim;

1)Çelik Kesim

2)Torna

3)CNC İşleme

4)Isıl İşlem

Bu proseslerin her birinde yer alan bir tane operatör olsun. Çelik kesim prosesindeki operatör çok iyi ve uzun süredir hata yapmıyorsa polivalansı 4 olur. Yani bu proseslerde en yetkili kişilerden biri olur ve kontrolsüz bir şekilde çalışabilir. Torna işleminde yer alan operatör iyi, uzun süredir hata yapmıyorsa polivalansı 3 olur ve kontrolsüz bir şekilde çalışabilir. CNC İşleme operasyonundaki operatörün öğrenmesi gereken işler mevcut ve orta düzeyde ise polivalansı 2 olur. Kontrollü bir şekilde çalışabilir. Isıl işleme operasyonundaki operatörün öğrenmesi gereken işler mevcut ve zayıf düzeyde ise polivalansı 1 olur ve hiçbir şekilde çalışamaz.

Polivalans tablosu da operatörün sahip olduğu mevcut polivalansı ve hedef polivalans durumunu gösteren tablodur. Polivalans tablosundan yararlanılarak yıllık eğitim planları yapılabilir. İş ilanı verilirken polivalans tablolundan yararlanılarak eksikler belirlenir ve ona göre iş ilanı verilebilir. Operatöre verilecek zam oranı belirlenirken kullanılabilir. Atamalar yapılırken polivalans tablosundan yararlanılabilir. Bu işlemler iş yerlerinde genellikle insan kaynakları departmanında gerçekleştirilir.

Polivalans operatörlerin kullandıkları makine ya da yaptıkları iş üzerindeki yetkinlik dereceleridir. Bu derecelere göre yıllık ve dönemsel olarak bazı kararların alınmasına yardımcı olur. O yüzden operatörlerin polivalans derecesi iyi bir şekilde belirlenmelidir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.