Proje Yönetim Fonksiyonları / Part 1

Merhabalar.. Bugün sizlere proje yönetim fonksiyonlarından bahsedeceğim. Umarım faydalı bir yazı olur. Keyifli okumalar..

Proje yönetiminde temel süreçler dışında proje süreç elemanı olarak değerlendirebileceğimiz, dokuz adet proje fonksiyonu mevcuttur. Bu fonksiyonlar, projelerin başarı ile sonuçlanmasında çok büyük öneme sahiptir. Bilgiye ulaşmada ciddi bir analiz imkanı sunan bu fonksiyonları gelin kısaca inceleyelim.

        1. Proje Zaman Yönetimi

Projenin başlangıçtan tamamlanmasına kadar geçen sürenin belirlenmesi ve gerekli aktivite takviminin hazırlanıp projenin zamansal anlamda takibini sağlayan proje yönetim elemanıdır. Proje süresinin doğru tahmin edilmesi oluşabilecek riskleri en aza indirgemektedir. Yetişmesi gereken süreden daha az bir süre verildiğinde proje tam anlamıyla tamamlanamayacak veyahut eksiklikler ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde daha fazla bir süre verildiğinde ise diğer projelerin önü kesilmiş olacak veya proje yeterli düzeye getirilemeyecektir. Süre belirlenirken, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm aktiviteler analiz edilerek ayrı ayrı tahminlerde bulunulur. Bu tahminleme çalışmasının sonucunda ise Kritik Yol Analizi (CPM) veya PERT teknikleri ile proje tamamlanma süresi belirlenmiş olur. Belirlenen bu süre, proje içerisinde en az esnekliğe sahip olan fonksiyondur. Proje zaman yöntemi, aktivite tanımlama, mantıksal tasarım, aktivite süre tahmini, takvim geliştirme ve takvim kontrol aşamalarından oluşur.

        2. Proje Maliyet Yönetimi

Proje bütçesinin hazırlanıp değerlendirilmesi içeren proje yönetim fonksiyonudur. Proje aktiviteleri için gerekli insan, makine, malzeme gibi kaynakların maliyet hesapları üzerinden bir maliyet tahmini yapılır ve projeye belirlenen bu maliyet üzerinden bir bütçe saptanır. Proje süresince kontrol altında tutulan bir fonksiyondur. Aynı zamanda proje zaman yönetimi ile entegre kullanılmaktadır. Kaynak planlama, maliyet hesapları, bütçeleme ve maliyet kontrol süreçlerinden oluşur.

 

        3. Proje Tedarik Yönetimi

Projenin ihtiyaç duyduğu organizasyon dışı kaynakların tedarik edilmesi için kullanılan proje yönetim fonksiyonudur.  Bu kaynakların nereden ne şekilde temin edileceğinin belirlenip bir teklif sürecine girmesi ile devam eder. Hangi kaynakların hangi tarihte temin edileceğinin planlandığı süreçtir. En önemli kısmı temin kararırın verilmesidir. Tedarik planlama, teklif planlama, teklif gerçekleştirme, kaynak seçimi, kontrat yönetimi ve kontrat kapanış adımlarından oluşur.

        4. Proje Kalite Yönetimi

Proje sonuçlandığında, standartlara en uygun şekilde ve proje hedeflerine en yakın şekilde ulaşılabilmesini temel olan yönetimdir. Projenin öngörülen istek ve beklentileri karşılamasını sağlar. Kalite planlama, kalite güvencesi ve kalite kontrol olmak üzere 3 aşamadan oluşur.

Proje yönetim fonksiyonlarını anlattığım yazımın devamı buradadır. Keyifli okumalar dilerim 🙂