Proje Yönetim Fonksiyonları / Part 2

Merhabalar.. Proje yönetim fonksiyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zamaaaan, gelsin sıradaki fonksiyonumuz 🙂

        5. Proje Kapsam Yönetimi

Projenin bütün iş süreçlerinin tanımlanması olarak tanımlanabilen kapsam yönetimi kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; ürün ve proje kapsamıdır. Ürün kapsamı ürünün özelliklerini ve hangi fonksiyonları içermesi gerektiğini tanımlarken;  proje kapsamı ise, projeye nelerin dahil olup olmayacağının belirlenmesi ve kontrol edilmesidir. Proje kapsam yönetimi, kapsam planlama, kapsam tanımlama, kapsam doğrulama ve kapsam değişim kontrolünden oluşmaktadır.

        6. Proje Entegrasyon Yönetimi

Projenin diğer tüm fonksiyonları ile koordinasyonu sağlayan yönetim, proje entegrasyon yönetimidir. Amacı, projenin başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için projenin bütün unsurlarının doğru zamanda bir araya gelmesini sağlamaktır. Kısaca birleştirme elemanı diyebiliriz. Proje plan geliştirme, uygulama ve toplam değişim kontrolü gibi süreçlerden oluşmaktadır.

        7. Proje İletişim Yönetimi

Proje katılımcılarının gerekli bilgiye en hızlı şekilde ulaşması ile birbirleri ve proje ile iletişiminin sağlanması amacıyla geliştirilen yönetim sistemidir. İletişim yönetiminde proje süreç planlaması ile birlikte, yapılacak aktivitelerin başında, ortasında veya sonunda hangi dokümanların hazırlanması gerektiği ve bu dokümanların sırayla kimlere ulaştırılması gerektiği tanımlanarak, proje sürecine dahil edilmektedir. İletişim planlama,  bilgi dağıtımı,  performans raporlama ve yönetsel kapanış olmak üzere dört ana süreçten oluşmaktadır.

        8. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje ile ilişkili kişilerin seçiminden yönetimi ve koordinasyonuna kadar insan kaynakları bazlı sistemlerin uygulandığı yönetim şeklidir. Başarılı bir ekibin kurulması için çalışmalarda bulunulup ekip içi akıcı bir organizasyon sağlamak amaçlanmaktadır. Organizasyonel planlama, personel temini ve takım geliştirme süreçlerinden oluşur.

        9. Proje Risk Yönetimi

En önemli proje yönetimi fonksiyonlarından biri olan proje risk yönetimi, projenin başarıya ulaştırılması için, ilgili risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve önlenmesini içermektedir. Proje sürecinin başlaması ile proje riskleri de beraberinde gelmektedir. Risklerin tanımlanması ile projeyi olumsuz yönde etkileyecek durumların elimine edilmesi sağlanır. Bu eliminasyon işlemleri için de öncelikle gerekli risk analizleri yapılmalıdır. Risk analizi ile ilgili daha detaylı bilgi için sitemiz yazarlarından Nevin Bezer’in “Risk Analizi Eğitimleri” adlı yazı serisini inceleyebilirsiniz.

Proje yönetim süreçleri ile ilgili yazıma ise buradan ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili soru ve görüşleriniz için ecayir@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz 🙂

Yazımı beğendiğim bir söz ile sonlandırmak istiyorum. “Her proje yöneticisi pazartesi sabahı problemlerle karşılaşır; iyi proje yöneticisi ise gelecek pazartesinin sorunlarıyla uğraşır.” Gelecek pazartesinin sorunlarıyla uğraşmanız dileğiyle, sağlıcakla kalın 🙂