Proje Yönetim Teknikleri: PERT ve P

Merhaba, projeyi hayata geçirmek kadar süreci iyi bir şekilde yürütmek ve planlı ilerlemek de önemlidir. Proje yönetiminde yaygın kullanılan ayrıca Üretim Planlama ve Kontrol dersinin içeriğinde de yer alan PERT ve CPM tekniklerini inceleyeceğiz.

Program değerlendirme ve gözden geçirme (Program Evaluation And Review Technique-PERT) ve kritik yol metodu (Critical Path Method-CPM) 1950’lerde yöneticilerin büyük ve karmaşık projeleri çizelgeleme, takip ve kontrol etme amacıyla geliştirilmiştir. CPM ilk defa Dupont’da kimyasal tesislerin yapım ve bakımına yardımcı olmak amacıyla bir araç olarak geliştirilmiştir. PERT ise 1958’de ABD donanması tarafından geliştirilmiştir.

PERT ve CPM 6 temel adımı izler:

 1. Proje tanımlanır ve iş analiz yapısı hazırlanır.
 2. Faaliyetler arası ilişkiler oluşturulur. Hangi faaliyetlerin öncelikli ve hangilerinin takip eden olduğuna karar verilir.
 3. Tüm faaliyetleri bağlayan ağı çizilir.
 4. Her bir faaliyet için zaman ve/veya maliyet tahmini belirlenir.
 5. Ağ üzerinde en uzun süren yol hesaplanır. Bu kritik yoldur.
 6. Projenin planlanmasına çizelgelenmesi ne izlenmesine ve kontrolü ne yardım etmek için ağ kullanılır. 

Kritik yolu bulmak proje kontrolünün önemli bir parçasıdır. Kritik yol üzerinde bulunan faaliyetlerin zamanında tamamlanmaması, tüm projenin gecikeceğini gösterir. Kritik görevleri tamamlamak için gereken esneklik, kritik olmayan faaliyetler yeniden planlanarak yeniden çizelgeleme, iş gücü ve finansal kaynak planlamaları yapılarak elde edilebilir.

PERT ve CPM  teorik açıdan ve ağ yapımında farklı olsa da amaçları aynıdır. Ayrıca her iki teknikte de kullanılan analiz çok benzerdir. En önemli fark, PERT tekniğinde her faaliyet için üç zaman tahmini kullanılır. Bu zaman tahminleri faaliyet için beklenen değer ve standart sapmaların hesaplanmasında kullanılır. CPM ise, faaliyet süresinin kesin olarak bilindiği varsayımıyla yapılır. Dolayısıyla CPM’de her bir faaliyet için sadece bir zaman faktörü kullanılır.

PERT ve CPM aşağıdaki soruları yanıtlamamıza yardımcı olmaktadır:

Tüm proje ne zaman tamamlanacak?

Projedeki kritik faaliyetler ve görevler nelerdir, hangi faaliyetler gecikirse tüm proje gecikir?

Hangileri kritik olmayan faaliyetlerdir, tüm projenin tamamlanmasını geciktirmeden hangileri ertelenebilir?

Projenin belirli bir tarihe kadar tamamlanma olasılığı nedir?

Herhangi bir tarihte proje planlandığı gibi mi programın gerisinde mi ya da programın önünde mi?

Herhangi bir tarihte harcanan para bütçe miktarına eşit az ya da fazla mı?

Projeyi zamanında bitirmek için yeterli kaynaklar var mı?

Proje daha kısa bir sürede tamamlanabilirse, en az maliyetle bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu nedir?

 

Avantajları

 • Özellikle büyük projeleri planlarken ve kontrol ederken kullanışlıdır.
 • Basit bir kavramdır ve matematiksel olarak karmaşık değildir.
 • Grafiksel ağlar proje faaliyetleri arasındaki ilişkileri vurgulamaya yardımcı olur.
 • Proje dokümantasyonu ve grafikler kimlerin hangi faaliyetten sorumlu olduğunu gösterir.
 • Çok çeşitli projelere uygulanabilir.
 • Sadece çizelgelemede değil aynı zamanda maliyet takibinde de kullanışlıdır.

 

Dikkat Edilmesi Gerekilen Noktalar

 • Proje faaliyetleri açıkça tanımlanmalı bağımsızlıklar ve ilişkiler bilinmelidir.
 • Öncelik ilişkileri belirlenmeli ve birbirine bağlanmalıdır.
 • Zaman tahminleri sübjektif olma eğilimindedir ve gereğinden fazla kötümser ya da aşırı iyimser olmanın tehlikesinden korkan yöneticiler tarafından abartılması söz konusudur.
 • En uzun yola veya kritik yola çok fazla önem vermenin de kendine özgü bir tehlikesi vardır. Kritiğe yakın olan yolların da yakından izlenmesi gerekir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.