Reklam Nedir?

Herkese merhaba,

Reklamlarla her yerde karşılaşırız değil mi; televizyonda, radyoda, internette hatta sokakta bile. Peki reklam sizin için ne ifade ediyor? Reklamların olması şirketler açısından da müşteri açısından da olumlu bir etki yaratıyor mu yoksa reklam boşuna kürek çekmek gibi bir eylem mi? Dışarıdan bakan kişiler için bazı reklamlar sıradan ya da saçma gelir. Tabi ki bu düşünceler birtakım olay ya da kişilere göre değişkenlik gösterir. Ama size en saçma gelen bir reklamı aklınıza getirebilir misiniz? O reklam size göre neden saçma; oyunculuk mu kötü, ürünü mü beğenmediniz, ürün ilgi çekici bir biçimde anlatılamamış mı ya da sizin nedeniniz ne? İşte bu yazımda reklamı biraz daha yakından inceledim.

Televizyon, radyo, gazete, dergi, billboard gibi mecralar aracılığıyla çeşitli ürün ya da hizmeti ilgili kitlelere tanıtmaya “reklam” adı verilir. Reklamcılığın kökeni Eski Yunan ve Roma’ya dayanır. O zamanlardan kalan tabletler reklamcılık hakkında bazı bilgiler verir.

Reklamın Özellikleri

 • Tanıtım yaptıran firmalar bellidir yani kurum ya da kişilerin kimlikleri açıktır.
 • Bir ücret karşılığı yapılır.
 • Güvenilir olmalıdır, yanıltıcı bilgi içermemelidir.
 • Bir reklam, tüketicileri doğrudan etkileyebilmelidir.
 • Rekabet kurallarına uygun olmalıdır.
 • Mal ya da hizmet tanıtımı yapılırken geniş kitlelere ve tüketicilere hitap eden, yazılı, görsel vb. medya araçlarından faydalanılır.

Satış amacı kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive eder ve malı almaya ikna eder. Uzun vadede ise firmalar ürettikleri ürünleri ya da hizmeti tüketiciye tanıtarak talep yaratmayı amaçlar. Reklamlar da bu özellikler dikkate alınarak yapılır.

Peki iyi bir reklam için neler gereklidir?

 • İyi bir reklam özgün olmalıdır, diğer reklamlarla arasındaki fark net bir şekilde görülebilmelidir. Çünkü tüketici kendini özel ve farklı hissetmek ister.
 • Ticari bir amacı olmalıdır.
 • İlgi çekici ve yaratıcı olmalıdır. Bir ürün için birden çok alternatif bulunur. O reklamın rakiplerden sıyrılabilmesi için ilgiyi üzerine çekebilmelidir.
 • İnsanları şaşırtabilmelidir.

5M KURALI

Reklam için önemli olan 5 terim bulunur. Bu terimlerin İngilizce baş harfleri kullanılarak 5M kuralı oluşturulmuştur. Sıra bu terimleri açıklamada:

 1. Money (para): Bir reklam için harcanacak miktarı belirtir.
 2. Mission (misyon): Belirli ürünün reklamının neden yapıldığını açıklar.
 3. Message (mesaj): Reklamda tüketiciye verilmek istenen mesaj, düşüncedir.
 4. Measurement (ölçüm): Reklamın etkinliğini ölçer.
 5. Media (medya): Bir ürünü tanıtacak reklamı yaparken kullanılması gereken medya yöntemlerinin belirlendiği kısımdır.

Sizin en sevdiğiniz reklam hangisi ve neden onu seviyorsunuz? Sevme nedenlerinizin içinde yukarıda belirtilen kriterler mevcut mu?

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.