Günümüzde hızla yayılan teknoloji pazarlamanın PR elemanında da yeniliklere yol açmıştır. Sosyal medya veya diğer internet sitelerinin yazılı basınla rekabet edebileceği, hatta artık çoğu işlemin internetten gerçekleştirildiği bir ortamda yaşamaktayız.  Bu hal göz önüne alındığında Dijital PR yani bir diğer deyişle Online İtibar Yönetimi neredeyse tüm sektörler için iletişim karmasına eklenmesi gereken bir faaliyet halini aldı. Peki nedir bu Dijital PR? İnternet ortamında var olan bir şirketi, kurumu, markayı, projeyi veya bir online varlığı yönetmek ve iyileştirmek için yine online yöntem ve araçların kullanılması olarak tanımlanabilmektedir.

Dijital PR; sosyal medya, sosyal paylaşım, arama motoru, blog, forum, haber siteleri gibi birçok internet aracında halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Aynı zamanda hedef kitle ile kurulan bu iletişimlerin yanı sıra, SEO ile arama motorları için optimize edilen basın duyurularının yayını, sosyal medya siteleri aracılığıyla basın duyurularının yayılması, kişisel/kurumsal  virallerin oluşturulması, bir kurum hakkındaki bilgilerin paylaşımı, marka hakkında konuşulmasının sağlanması, marka yeniliklerinin takip edilebilir hâle getirilmesi, büyük kitlelere kısa sürede e-posta yoluyla erişilmesi, acil durumlarda müdahale edilmesi, marka iletişimine karşı olumlu ve olumsuz tepkilerin ölçülmesi, “Word Of Mouth” iletişimin teşvik edilmesi ve daha birçok online faaliyet de Dijital PR kapsamındadır.

Dijital PR, büyük kitlelere ulaşabildiğinden Geleneksel PR’a göre daha kullanışlı ve avantajlıdır. Aynı zamanda yatırım maliyeti düşüktür ve hedefleme kolaydır. Dijital PR’ın bir diğer avantajı ise geri dönüşümünün ölçülebilir olmasıdır. Dijital PR, Geleneksel PR, içerik pazarlama, sosyal medya analizi ve arama motoru analizi gibi halkla ilişkiler araçlarının hepsinden yararlanmaktadır.

Bununla birlikte Dijital PR sadece belli bir dönemde yapılan bir çalışma değildir. Sürekli etkileşim halinde olunan bir yapı olması yönüyle de Geleneksel PR’dan ayrılmaktadır. Dijital PR’ı neden yaptığımıza da gelecek olursak, aşağıdaki nedenleri sıralayabiliriz.

  • Markamızın konumunu sağlamlaştırmak ve daha ileriye götürerek daha güçlü bir marka yaratmak için
  • Firmamız hakkında yıllardır yıkamadığımız belli kayıplar varsa bu kayıpları yıkmak için
  • Yeni çıkaracağımız bir ürünümüzle kalıcı bir etki bırakmak için
  • Belirlediğimiz yüksek satış hedeflerine ulaşmak için
  • Markamızın daha önceden yaşadığı bir krizin olumsuz etkisinden kurtulmak için

Bu saydığım sebepler belli bir Dijital PR kampanyası planlamanıza sebep olacak sebeplerdir. Bunun dışında yukarıda da bahsettiğim gibi aslında yaptığımız sosyal medya iletişim veya yönettiğiniz Youtube kanalındaki içerikleriniz de Dijital PR çalışmalarının bir parçasıdır. Dijital iletişim çalışmalarında her zaman öncelikli hedefimiz markamız için doğru bir izlenim bırakmak, akıllarda kalmak ve geri bildirim almaktır.

Bir ürünü veya hizmeti satın alma sürecinde tüketicilerin büyük bir çoğunluğu internet arama sonuçlarından ve online haberlerden etkilenmektedir. Bir ürünü satın almadan önce arama motorlarından sorgulayarak karar veren çoğu tüketici gazete ve dergilerden aynı oranda etkilenmemektedir. Bugün ülkemizdeki gazete, dergi tirajlarına ve okuma oranlarına da baktığımızda bu sonuca kolaylıkla varabilir ve Dijital PR’ın önemini de bir kez daha kavrayabiliriz.

Günümüzde hedef kitle ile daha dinamik ve proaktif bir konumda bulunan Dijital PR, firmalar açısından klasik olana göre daha ucuz, ölçümlenebilir ve yönetilebilir bir model olduğundan daha kullanışlı bir modeldir. Bununla birlikte Dijital PR’da kriz ve lansman sonrası medya takibinin de hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır.