Satış Pazarlama Eğitimleri – Pazarlamanın 4P’si

İki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim sürece olan pazarlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirleme, bu isteklere uygun üretim yapma ve tüketicilerin tercihine sunma amaçlarıyla yapılmaktadır.  Pazarlama sürecinde kalıcılığı sağlamak için belli başlı faktörlere dikkat edilmelidir. Bu faktörlerin tamamı pazarlama karması olarak bilinmektedir. Pazarlama karması denilince akla gelen ilk şey ise 4P’dir. Pazarlama, müşteri odaklı yapılan hizmettir. Yani müşterilerin beklentilerini, isteklerini anlamalı ve bu kapsamda ürün ya da hizmetlerin tasarlanması planlanmalıdır. Öncelikle ortada ürünümüz olmalı ve bunu piyasa koşullarına göre fiyatlandırmalıyız. Daha sonra ürünün tüketiciye ulaşılması sağlanmalı ve nihayetinde piyasada ürünümüzü tutundurmalıyız. Böylelikle pazarlamanın 4P’si şekillenmiş olup, açılımı

  • Product (Ürün)
  • Price (Fiyat)
  • Place (Yer)
  • Promotion (Tutundurma)

şeklindedir.

Pazarlama için gerekli olan ilk şey tabiî ki de bir üründür. Pazarlama için pazarlanacak bir ürüne ihtiyaç vardır. Ürün denildiği zaman sadece hammaddenin bir takım işlemlerden geçirilerek bir bütün haline getirilmesinden bahsedilmemektedir. Aynı zamanda, içeriğinde bulunan maddeler, mekanik yapısı, şekli ve dayanıklılığı, tadı, kokusu, ambalajının özellikleri vb. anlaşılmalıdır. Tüm bu saydıklarımız ürünün bir parçası olduğu için ambalaj vb. gibi ayrı bir P yoktur.

İkinci P’miz ise fiyat olup, eldeki ürünün bir de değerinin olacağı ve bir ürüne ait bir bedel belirleneceğidir.  Ürünün fiyatını belirlemede üretim maliyetleri, dağıtım giderleri, reklam giderleri gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlarla birlikte fiyat belirlenirken tüketicilerin bu ürünü almaya razı oldukları fiyat aralıkları, hedef kitleye göre fiyatlandırma, piyasa rekabetindeki diğer fiyatlar gibi faktörlerde önemli bir yer tutar.  Burada uygulanması gereken en önemli yöntem, satıcının satmak isteyeceği fiyat ile alıcının ödeme yapabilmek için razı olacağı fiyatın orta noktasının bulunmasıdır.

Artık bir ürünümüz ve bu ürünümüzün bir fiyatı var. Peki tüketiciler bu ürünlerimize nereden ulaşacak, nerede bulacak? İşte bu noktada da devreye pazarlama karmasının bir diğer üyesi, dağıtım girmektedir. Dağıtım sayesinde, ürünün doğru yerde doğru zamanla müşteri ile buluşması hedeflenir. Dağıtım faktörü çoğu kişi tarafından önemsiz olarak değerlendirilse de birçok başarılı pazarlama öyküsünün altında dağıtım yer almaktadır. Müşterinin istediği zaman ürüne ulaşabilmesi sağlanmalı ve zamanlamaya dikkat edilerek müşteri memnuniyetinin artırılması pazarlama açısından büyük bir adımdır.

Son olarak, fiyatını belirlediğimiz ürünün dağıtım faaliyetlerinde de gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra ürünümüzün yeterli miktarda satışa ulaşmasını sağlamak için tutundurma işlemi gerçekleştirilmelidir. Tutundurma işlemi, ürünümüzü ilgi çekici bir hale getirerek tüketicilerin farkında olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Tutundurma işlemi birçok yolla yapılmaktadır. Tüm bu yolların birleşimi tutundurma karması olarak adlandırılmaktadır. Tutundurma konusu hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tutundurma ile ürünü ilk aşamada tanıtıp sonrasında beklemekte yeterli değildir.  Özellikle günümüzde çok sayıdaki alternatifler içerisinde ürünü gösterebilmek ve farkındalığı yaratmak çok önemlidir.

Tüm bunlar düşünüldüğünde, pazarlamanın yapı taşı olarak değerlendirebileceğimiz pazarlama karmasının tüm elemanları başarılı bir pazarlama için hayati önem taşımaktadır.  Başarılı pazarlama öykülerine şahit olmanız dileğiyle…