Satış Pazarlama Eğitimleri – PR Çalışması Nedir?

PR, Public Relations’ın kısaltılması olup Türkçesi, “Halkla İlişkiler”dir. Yani sürekli olarak duyduğumuz “Devam eden PR çalışmalarımız sonucunda ” veya “ PR çalışmalarına başlanıldı”  gibi cümlelerde gayet havalı duran PR, aslında halkla ilişkilerdir. Ki millet olarak bizim en iyi bildiğimiz de iştir PR.

Ancak bu noktada milletten örnek verdim diye halkla ilişkiler hakkında direk Türk halkının veya Japon halkının arasındaki ilişki gibi bir yanlış anlaşılmaya gidilmemelidir. Halkla ilişkilerdeki halk kavramı, ilgili çevre veya hedef kitle anlamındadır. Tutundurma karması elemanlarından da biri olan halkla ilişkiler, pazarlama için büyük önem taşımaktadır. İlgili çevre veya hedef kitleyi ikna etme ve etkili olma olarak basitçe tanımlanabilmektedir. Ancak hem bilinen 472 PR tanımı hem de pazarlamadaki önemi göz önüne alındığında bu tanım oldukça zayıf kalacaktır. O nedenle halkla ilişkilerle ilgili, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tüzüğünde yer alan tanımı burada belirtmek doğru olacaktır. O tanım şöyledir: “Halkla ilişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya geniş anlamında halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına kamuoyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.”

Kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme süreci olarak da kısaltabileceğimiz halkla ilişkilerin amacı ise, itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve aynı zamanda düşünce ve davranış biçimlerine etki edebilmektir.  Bu amaçlar doğrultusunda gerekli planların yapılıp araştırma ve veriler ile harekete geçilerek uygun sonuçlara ve değerlendirmelere ulaşılan süreç halkla ilişkiler sürecidir. Halkla ilişkiler süreci RACE diye kısaltılan Araştırma (Research), Eylem (Action), İletişim (Communication) ve Değerleme (Evaluation) aşamalarından oluşmaktadır. PR; geliştirdiği stratejiler, uyguladığı teknikler, yapmış olduğu çalışmalar ile kurumların, fikirlerini ve hizmetlerini sundukları topluluklar ile devamlı iletişim içinde olmasını sağlar.

Son yıllarda yoğun rekabet ortamına uyum sağlama çabaları ve çevreden yöneltilen eleştiriler, işletmelerin reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış gibi kitlesel olan ve olmayan iletişim yöntemlerinin desteğine daha fazla ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Geleneksel anlamda arı ayrı yürütülen reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış promosyonu gibi pazarlama iletişimi faaliyetlerinin birbirleri ile bütünleşerek güçlü bir sinerji yaratmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bütünleşik iletişimi, tüm iletişim çabalarının stratejik bir koordinasyonu olarak tanımlamak mümkündür.

Bugün günümüz dünyasında şirketler “ Nasıl daha fazla satış yaparım?” sorusundan daha çok “Marka ve kaliteyi nasıl oluştururum?” sorusunun yanıtını aramaya başlamış durumdadır. Dünyanın en iyi ve en kaliteli ürününü en ucuza üretiyor olsanız bile bundan kimsenin haberi olmadığı takdirde geri dönüşü olmayan bir hizmet veya ürün ortaya koymaktan ileri gidilemez. İşte bu noktada devreye giren PR, sadece işletmeler veya diğer kurumlar için geçerli olmayıp günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkan ve aslında bilinçsizce de olsa sürekli yaptığımız da bir olgudur aslında. Günlük yaşantımızda çevremizi tanımaya, onlara kendimizi tanıtmaya, onların desteğini, onayını almaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bir konuda ya da mesleğimizde ne kadar başarılı olursak olalım kendimizi çevremize yeterince tanıtıp, onların desteğini alamazsak tam olarak başarılı olmuş sayılmayız. Dolayısıyla kendi halkla ilişkilerimizi yapmaya da ihtiyacımız vardır.

Hızla gelişen internet teknolojisini de dikkate aldığımızda dijitalleşmenin de gittikçe yaygınlaşması PR’ın dijitalleşmesine neden oldu. Dijital PR ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar..