SCADA Sistemi Nedir?

Merhaba,

Hizmet verilen alanlarda memnuniyet ve kalite ön planda tutulmaktadır. İyi bir ürün ortaya koymanın bir adımı da üretimin kontrol altında olmasıdır. İşte bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılan SCADA sistemini duymuş muydunuz? Bu yazımda sistemin ayrıntılarına yer vereceğim.

Açılımı Supervisory Control And Data Acquisition kelimelerinin baş harfi olan ve türkçe karşılığı Danışmalı Kontrol Ve Veri Toplama Sistemi olarak çevrilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi işlemlerin kontrolü ve veri toplaması sağlanmaktadır.

Tanım olarak geniş bir alana yayılım gösteren tesislerin bilgisayar, telefon tablet gibi araçlarla takibinin yapıldığı temeli yazılım olan bir sistemdir. Tek bir cihazda kullanılabilmesinin yanında ağ bağlantısıyla birden  çok cihazda izleme ve kontrol yapılması olanağı mevcuttur. Genel olarak enerji scadası ve proses scadası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Scada sistemi temel olarak üç bölümden oluşmaktadır:

 • Uzak Uç Birim 
 •  İletişim Sistemi
 • Kontrol Merkezi Sistemi 

Uzak uç birimde gerekli bilgiler toplanıp depolanır ve gerektiğinde iletişim sistemi aracılığıyla kontrol merkezi sistemine aktarımı yapılır. Kontrol merkezine ulaşan bilgiler yorumlanıp kullanıcıya iletilir. Ayrıca kullanıcı istekleri de uç birimlerle iletilerek merkezi kontrol sağlanır.

Scada sisteminin işlevleri

 1. İzleme İşlevleri 
 2. Kontrol İşlevleri
 3. Veri Toplama
 4. Verilerin Kaydı ve Saklanması

olarak 4 grupta toplanmaktadır.

İşlevlere göz attığımızda sistemin her bir adımı izlenmektedir. Olması gereken işlemlerin kontrolü yapılmaktadır. Ulaşılmak istenen bir özellik gözleneceğinde bunların verileri toplanmakta ve kaydedilip saklanmaktadır. Bu sayede geniş alana yayılmış tesislerin her bir işleminin verileri istendiği zaman elde edilebilmektedir. Yolunda gitmeyen bir durum tespit edilebilmekte ve acil müdahale edilebilmektedir.

Kullanım alanı da çok yönlüdür.

 • Kimya Endüstrisi
 • Doğal ve Petrol boru hatları
 • Petrokimya Endüstrisi
 • Demir Çelik Endüstrisi
 • Elektrik Üretim ve İletim Sistemleri
 • Elektrik Dağıtım Tesisleri
 • Su Toplama , Arıtma ve Dağıtım Tesisleri
 • Hava Kirliliği Kontrolü
 • Çimento Endüstrisi
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Trafik Kontrolü
 • Gıda Endüstrisi

Kullanılan sistemin avantajları şu şekildedir:

 • Sistemin her an izlenebilmesi sağlanmaktadır.
 • Üretim verileri kayıt altında tutulup her an analizi yapılabilmektedir.
 • Olumsuz bir durumla karşılaşılırsa anında müdahale edilebilmektedir.
 • Olayların kontrollü ilerlemesi sayesinde zaman ve iş gücünden de kazanç sağlanmaktadır.
 • Sistemin işleyişinin kontrolü sağlanmaktadır.

Başlangıç maliyeti yüksek olsa da ileride sağlayacağı kazanç ve kolaylıklar göz önüne alındığında mutlaka kullanılması gereken bir sistem haline gelmektedir. Sonuçta geniş alana yayılım gösteren bir şirketin işleyişinde her adımını kontrol edecek ve olası durumlarda buna dönüt sağlayacak sistem bulundurması büyük gerekliliktir. İstediği zaman tutulan veriler sayesinde de ihtiyaçlara kolay ulaşılabilmesi büyük avantajları beraberinde getirmektedir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Esen kalın.