Servis Sistemleri

Merhabalar. Bugün yazımda servis (hizmet) sektörünü ele alacağım. Ekonomide temel sektörler bilindiği gibi doğal kaynakların kullanımına yönelik sektörler olan üretim sektörü ve hizmet sektörüdür.

Servisler; eylemler, süreçler ve performanstan ibarettir. Müşteriler için gerçekleştirilen, üreticiye yardımcı rol üstlenen, zamanla bozulan, ölçülemez bir deneyimdir. Yani en kapsamlı tanımıyla servis sistemleri; üretime ve malların dağıtımına yardımcı olan, diğer işletmelerin amaçlarına destek sağlayan, kişisel yaşama artı değer katan organizasyonlardır.

Servis sistemleri tarım devrinden sanayi devrine geçişten sonra giderek önem kazanmıştır. Üretim hacmi arttıkça tedarikçi, satıcı, pazarlamacı, yönetici vb. alanlarda çalışana ve sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum da servis sistemlerinin gelişimine otomatik olarak kapıyı açmıştır.

İş hizmetleri, meslek-zanaat hizmetleri, altyapı hizmetleri, sosyal/kişisel hizmetler, kamu hizmetleri servis sektörünün sınıfları arasındadır.

İş Hizmetleri: Üretim sektöründeki işletmelere kendi yapacaklarından daha ucuz ve etkin hizmet sunarlar. Danışmanlık, Finans, Leasing ve Bankacılık işlemleri, Sigortacılık vb. işlemler bu sınıf içinde yer alır.

Meslek-Zanaat Hizmetleri: Kiralama, bakım-onarım gibi hizmetleri içerir.

Altyapı Hizmetleri: Tüm sektörler arasında önemli bağlantılar kurar diğer sektörlerin merkezinde yer alır. Üretilen ürünlerin, sunulan hizmetlerin ve doğal kaynakların tüketiciye ulaştırılmasında etkin rol oynar. Endüstrileşmiş toplumlarda çok önemlidir.

İletişim, taşımacılık (Kargo, Lojistik vb.) sektörleri bu sınıf içindedir.

Sosyal Hizmetler: İnsanların yaşam kalitesini arttıran, günlük işlerin ekonomiye katılmasını sağlayan  hizmetlerdir. Restoranlar, kuaförler, oteller, hukuk büroları, özel sağlık/eğitim hizmetleri, çocuk bakımı, ev temizliği vb. hizmetleri kapsayan sınıftır.

Kamu Hizmetleri: Sağlıklı bir çevre, güvenli ve durağan bir yatırım ortamı ve ekonomik büyüme için devlet tarafından (kamu kurum ve kuruluşlarınca) sunulan tüm hizmetleri kapsar.

MEB, sağlık, afet yönetimi, güvenlik, adalet, sosyal hizmet kurumları örnekleridir.

Clark – Fisher Hipotezi

Ekonomiler iş gücü çoğunluğunun faaliyet gösterdiği sektör dikkate alınarak sınıflandırılır.

Bir ülke endüstrileşmiş ise iş gücü bir sektörden diğerine kaymıştır. Bir sektörde üretkenlik artışı olmuşsa iş gücü yeni sektörlere kayar. Üretkenlik artışı olan sektörlerde iş gücü yeni sektörlere kayar.

Servis Sistemlerinin Büyüme Kaynakları

1.) Yenilikçilik

İtme-Çekme

2.) Sosyal eğilimler

Toplumun yaşı

Çift gelir

Bekar nüfusundaki artış

Evin bir mabet gibi görülmesi

 

Gelişen ve modernleşen dünyada üretim kolaylaştıkça ve hızlandıkça servis sistemlerinin de önemi giderek artmaktadır. Bir ürün ne kadar üst düzey olsada düzgün bir sistemin içinde yer almazsa üründen beklenenin elde edilmesi çok güç olur.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.  Diğer yazımda görüşmek üzere.