Sorun Çözmede ‘DAADİ’ Yöntemi

Merhaba 🙂    

Şüphesiz ki insanın olduğu her yerde küçük ya da büyük sorun vardır.

Bu yazımla sorun çözme tekniklerinden biri olan DAADİ’yi  hep beraber öğrenelim.

 

 

 DAADİ ‘Dinleme, Araştırma, Amaç saptama, Destekleme ve İletişim’ kavramlarının baş harflerinden oluşuyor.  Sorunlar insanın olduğu her yerde var dedik. Örneğin iş yerindeyiz. Bir yöneticimiz var ve bu kişinin önemli işlerinin başında insan kaynağını en verimli şekilde kullanmak geliyor. Tabii ki sorunlar olacak ama bunların derecesini azaltmak ve minimize etmek motivasyon başarımızı artıracaktır. DAADİ tekniği de bunu amaç ediniyor aslında. Sorunların sistematik bir şekilde çözümüne kavuşmak bir diğer amaç.

 

Peki sistematik yaklaşım için neler gerekiyor ?

  • Kesinlikle empati. Sorunu olan kişinin bakış açısından yöneticinin de soruna bakması ve ortak bir anlayışa ulaşılması gerekir.
  • Sorunun kaynağının saptanması, sorunun giderilmesi için ne gibi değişiklikler gerekiyor?
  • Değişiklikler için bir takım hedeflerin belirlenmesi,
  • Amaca ulaşılıp ulaşılmadığına dair geri besleme.

Aslında DAADİ yönteminin işe yaraması için sistematik özellikte olma şartı vardır ve dolayısıyla etkili bir DAADİ yukarıdaki maddeleri içermelidir.

DAADİ tekniğinin kavramlarında (bir yöneticiymişiz gibi) bahsedecek olursak; 

 Dinleme; bir yönetici olarak gizliliğe göz önünde bulundurup sorunu olan kişiden problemi dinlemeliyiz. Fakat bu süreçte karşımızdaki kişi kesinlikle kendisini baskı altında hissetmemeli, rahatça ifade edebilmelidir. Bizse onu dinlediğimizi ve anladığımızı hissettirecek hareketlerde bulunmalıyız ki karşılıklı sadece sözel bir iletişim olmasın. Jest ve mimiklerle daha samimi bir sohbet ortamı kurmalıyız.

   Araştırma; sorunun kaynağının saptanması açısından bir araştırma yapmalıyız. Sorunu olan kişinin bunu neden dile getirdiğini bu araştırma ile anlamış oluruz ki sistematik olması için gereken şartlardan biri olan empati özelliğini tamamlayabilelim. 

 

Amaç Saptama; dinleme ve araştırma sonucunda biz sorunun giderilmesi için bir takım değişikliklere ve düzenlemelere gitme kararı alırız. Bu değişiklik ve düzenlemeleri belirlediğimizde amacı saptamış oluyoruz. Fakat dikkat etmemiz gereken bu amaçların gerçekleştirilebilir ve en önemlisi işe yarar, yeni bir soruna ortam hazırlamayacak amaçlar olmasıdır. 

Destekleme; amacın gerçekleşmesi durumunda uyum sorunu vs. yaşayacak personeller, departmanlar için imkanlar oluşturmalıyız. Örneğin; motivasyon toplantıları, eğitimler gibi.. 

Son adım olarak; 

 

İletişim; sorun gidermek için saptadığımız yeni amaçlar da herkes tarafından kabullenilip, uygulamaya geçildikten sonra bu geçiş süresinde sorun ilgilileriyle sürekli iletişim halinde olmalıyız ki kontrollü bir şekilde yeni sistemin amacına ulaşıp ulaşmadığını görebilelim. Aynı zamanda bu aşamada izleme yapıyoruz da diyebiliriz. Böylece son değerlendirme yapılır.

DAADİ, sistematik bir yöntem ortaya koyması, yararlı becerileri eylem içinde göstermesi ve personeli kendi karalarının sorumluluğunu almak üzere cesaretlendirmesi bakımından yararlı bir yöntemdir.

Soru ve görüşleriniz için bkara@industryolog.com mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.