SPSS Eğitimleri 11 – Çapraz Tablolar İle Veri Özetleme II

Merhabalar,
Bir önceki yazımızda oluşturduğumuz tabloları yorumladık. Şimdi çapraz tablo oluşturup çıkan sonuçlara hep beraber bakalım.

Burada Cinsiyet ve Dili ayrı ayrı tablolarda görmek yerine tek bir tabloda göreceğiz. Çapraz Tablo; en az iki değişkenin, grupların söz konusu bütün kombinasyonlarına karşılık gelen kişi sayılarını ve yüzdelerini gösterir. Örneğin soru şu şekilde olabilir; Cinsiyeti Erkek olup Fransızca seçen kişi sayısı kaçtır? Bu sorunun cevabı çapraz tablo aracılığıyla elde edilir.Row kısmı satırları temsil edecek seçenek olup, Column sütunlarda ve Layer ise elde edilen satır ve sütunlardan oluşan bu tabloyu tabakalı hale getirir. Biz şimdi satırlarda Cinsiyet, sütunlarda Dili seçelim. Tam tersi de olabilir bunun bir önemi yoktur.

Taşıma işlemi yaptıktan sonra seçeneklere bakacak olursak;

Exact Test seçeneğinde istatistik menüsündeki ilişki katsayılarına karşılık gelen anlamlılık değerlerinin hesaplanması sırasında kullanılan 3 yöntem vardır. Bu yöntemler çoğu zaman birbirine paralel sonuçlar üretmekte olup izlenen yol değişmektedir. Bu kısmı şimdilik varsayılan hali ile bırakıyoruz.

Cell kısmı bizim için önemli şöyle ki 2 Cinsiyet değişkeni ve 3 Dil değişkeni ile 2×3 şeklinde oluşturulan tablonun her bir hücresi demektir. O hücrede hesaplanan değerler bize “Observed” seçeneği ile verilecektir. Satırlarda ve sütunlarda toplam yüzde değerlerini görmek için Row, Column ve Total seçeneklerini aktifleştiriyoruz. Diğer kısımları şuan incelemiyoruz, ileride ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Diğer menüler de varsayılan hali ile kalabilir.

1)Cinsiyet ve Dil değişkenleri bir arada düşünüldüğünde 50 birim var ve toplam birimlerin %96,2’sine karşılık geliyor. Missing eksik değerimiz ise 2 birim olup %3,8’e karşılık geliyor.
2)2. tabloya baktığımızda 2×3’lük bir tablo oluşmuştur.
Cinsiyeti Kız olan öğrencilerden 4’ü Almanca, 13’ü Fransızca ve 12’si ise İngilizceyi seçmiştir.
Cinsiyeti Erkek olanlardan ise 8’i Almanca, 5’i Fransızca ve 8’i İngilizceyi seçmiştir. Total satırında da toplam değerler verilmiştir.
Yüzde değerlerine bakacak olursak; % within Cinsiyet seçeneği elde edilen 4 değerinin Cinsiyet içerisindeki yüzdesini ifade ediyor. Yani kızlardan Almancayı seçen 4 öğrenci toplam kızların % 13,8’ini oluşturmaktadır.
% within Dili seçeneği ise kızlardan Almancayı seçen 4 birey toplam Almancayı seçen bireylerin %33,3’üne karşılık geliyor. Ayrıca bu 4 kişi ise toplam bireyin %8’ine karşılık gelmektedir.

Örnek üzerinden bir yorum daha yapalım. Cinsiyeti Erkek olup Fransızcayı seçen birey sayısı 5’tir. Bu 5 kişinin erkekler içerisindeki yüzdesi %23,8’dir. Yine cinsiyeti Erkek olup Fransızcayı seçen bu 5 kişinin Fransızcayı seçenler içerisindeki yüzdesi ise %27,8’dir. Toplam öğrenci sayısı içerisindeki yüzdesi ise %10’dur.

Çapraz tablolar ile veriyi özetleme işlemi kısaca bu şekildedir. Bu tablolar oldukça efektif sonuçlar üretir ve faydalı raporlar elde edilmesini sağlar.

Görüşleriniz için okarakoc@industryolog.com ‘dan her zaman ulaşabilirsiniz.

Serimize devam edeceğiz görüşmek üzere.