SPSS Eğitimleri 3 – Menüleri Tanıma


Merhabalar,
Bir önceki yazımda programa girişi yapıp pencereleri tanımıştık. Şimdi de bir diğer önemli bölüm olan menüler kısmını ayrıntılı bir şekilde tanıyalım.
File Menüsü

New : Yeni bir veri seti açabilir(Data), Yeni bir kod ekranı açabilir(Syntax), Çıktı alabilir( Output) ve Kod bütünü açabilir( Script).
Open: New menüsünde yer alan ve daha önce kaydedilmiş dosyaları açmaya yarar.
Open Database: Daha önce kaydedilmiş veri tabanını açmayı ve bu taban üzerinde sorgulama ve düzenlemeye imkan sağlar.
Read Text Data: Wordpad, not defteri, word gibi .text ve .dat formatında luşturulmuş veri dosyalarının okunmasını sağlar.
Close: Aktif çalışma alanını kapatır.
Save: Çalışmaları kaydeder.
Save As: Çalışmaları farklı bir isim veya formatta kaydeder.
Save All Data: Açık olan tüm çıktı ve veri dosyalarını kaydeder.
Export to Database: Üzerinde çalışmış olduğumuz dosyalar Excel, Microsoft Access ve Database dosyası olarak kaydeder.
Mark File Read Only: Üzerinde çalışılan dosyayı okunur ve yazılır olarak kaydeder.
Rename Dataset: Üzerinde çalışılan veri setini yeniden isimlendirir.
Display Data File Information: Üzerinde çalışılan dosyaya ilişkin birtakım dosya bilgilerini görmeyi sağlar.
Cache Data: Çalışmış olduğumuz veriyi ön belleğe alıp daha hızlı bir işlem süresi elde etmeyi sağlar.
Stop Processor: Uzun bir işlem süresi olduğu zaman süreç tamamlanamıyorsa eğer sonlandırmayı sağlar.
Swich Server: SPSS’i bir ağ üzerinden başka bir bilgisayarda aktif olduğu durumlarda kullanılır.
Print Preview: Çıktı önizlemeyi sağlar.
Print: Çıktı sağlar.
Recently Used Data- Recently Used Files: Kullanılan veri ve veri dosyalarını görmeyi sağlar.
Excit: Programdan çıkış yapılır.

Edit Menüsü
Veri, çıktı ve komut dosyaları üzerinde düzenlemeler yapmaya imkan sağlar.
Undo- Redo: Geri ve ileri gitmek için
Cut- Copy- Paste- Paste Variables-Clear: Kes, kopyala,yapıştır, değişkenleri yapıştır ve temizle seçenekleri.
Insert Variable: Veriye değişken eklemek.
Insert Cases: Veriye birim eklemek.
Find: Aktif çalışmadosyası üzerinde bir değer veya bir kelimeyi arar.
Go to Case: İlgilendiğimiz veriye doğrudan gitmeyi sağlar.
Options: Kullanıcıya özgü bir takım özelleştirmelere imkan sağlar.
View Menüsü

Ekran ayarları, menü ve fontların değiştirildiği bir alandır.
Örneğin, Excel’i anımsatan tablo ekranını görmemek için ‘Grid Lines’ seçeneğini pasif hale getirebiliriz.
Ayrıca ‘Variables’ seçeneği bizi doğrudan Variavle View penceresine götürecektir.

Data Menüsü

Analyze menüsündeki işlemlerden önce ön işlem, veriyi tanıma, veri girişini kontrol etme, sıralama, veriyi işleme, parçalama, belirli özellikte birim seçimi gibi oldukça profesyonel ve faydalı araçlar içermektedir.
Define Variable Properties: seçilen değişkenlerin özellikleri ile ilgili bilgi verir.
Copy Data Properties: SPSS bir dosyayı template özelliği ile çalışmakta olan bir dosyaya uygular.
New Custom Attribute: Seçilen değişkene yeni özellikler sağlar.
Define Dates: Değişkenlerin eklenme sırasına göre tarih atamayı sağlar.
Define Multiple Response Sets: Çoklu yanıt kümeleri üzerinde birtakım tanımlamalar yapmamızı sağlar.
Identify Duplicate Cases: Aynı değerleri görme ve buna bağlı işlemler yaparak yeni değerler almayı sağlar.
Identify Unusual Cases: Veride sıradışı gözlem değerlerinin tespitinde kullanılır.
Sort Cases: Veri dosyasında kayıtlı değişkenlerin seçili bir değişkene göre sıralama işlemini gerçekleştirir.
Transpose: Satırları sütuna, sütunları satıra dönüştürme işlemi gerçekleştirir.
Restructure: Veriyi yeniden yapılandırmaya imkan sağlar.
Merge Files: Verileri birleştirme işlemi yapar. İki seçenek sunar. Add Casess, birimleri alt alta birleştirir. Add Variables, iki dosyada değişken isimleri aynı ise bu değişkenleri birleştirir.
Orthogonal Desing: seçilen faktör sayısına bağlı olarak bağımsız deney tasarımları üretmeyi ve o tasarımları görüntülemeyi sağlar.
Copy Dataset: Çalışmış olduğumuz veri setini kopyalar.
Split File: Veriyi alt kümelere, gruplara böler.
Select Cases: Değişkenleri belli kriter ve seçeneklere göre ayrıştırılmasını sağlar.
Weight Cases: Veriler frakans veya çapraz toplo şeklinde girildiği durumlarda ilgili sınıfın frekanslarını SPSS’e tanıtmayı sağlar.

Transform Menüsü

İşlemler öncesinde veri düzenleme, veri dönüştürme, yeni değişkenlerin üretildiği yerdir.
Compute Variable: Seçilmiş olan değişken üzerinde matematiksel işlemler yaparak yeni değişkenler üretmeye imkan sağlar.
Count Values Within Cases: Birimler içerisinde bazı özelliklere sahip olan değerlerin sayısını bilmemizi sağlar.
Recode İnto Same Variable: Seçtiğimiz değişkenleri belli koşullar altında değiştirmeye ve yeni değerler oluşturmaya imkan sağlar. Bu değişkeleri aynı sütuna yazar.
Recode İnto Different Variable: Seçtiğimiz değişkenleri belli koşullar altında değiştirmeye ve yeni değerler oluşturmaya imkan sağlayarak farklı bir değişken olarak kaydeder.
Automatic Recode: Değişkenleri büyüklük sıralamasına göre sıralar ve her değere sıralamadaki yerine göre yeni bir atama yapar.
Visual Binning- Optimal Binning: Bir veriyi sahip olduğu dağılım aralığına göre görsel veya optimal şekilde gruplandırır.
Rank Cases: Değişken yöntemlerine göre değişkenleri sıralamaya ve yeni sıralama değerleri ile yeni bir değişken oluşturmaya imkan sağlar.
Data and Time Wizard: Değişkenlere zaman ve tarih özelliği ekleme veya tersi dönüştürme işlemi yapmada yardımcı olur.
Creat Time Series: Bir değişkeni referans alarak zaman serisi değişkenleri üretir.
Replace Missing Values: Veride yer alan kayıt değerlerinin yerine değer atamak için kullanılır.
Random Number Generators: İlgili yöntem seçilerek ve çeşitli başlangıç noktalarına bağlı olarak rastgele sayı üretmeye imkan sağlar.

Menülerin ilk beşini ayrıntılı bir şekilde tanımış olduk. Görüldüğü gibi SPSS oldukça geniş bir program. Bir sonraki yazımda veri girişleri yapmaya başlayacağız.
Görüşmek üzere…