SPSS Eğitimleri 4- Veri Girişi ve Tanımlama-1
Merhaba,
Bir önceki yazılarımda programın temel kavramlarını ve programın içeriğini tanımış olduk. Şimdi ise veri girişimizi gerçekleştireceğiz.


Örnek veri seti aşağıda belirtildiği gibi bir anket aracılığıyla elde edilmiş olsun.

Verilerimizi programa girelim;
Programımız iki pencereden oluşuyor. Değişkenleri tanımlamak için öncelikle Variable View penceresinden başlıyoruz.

Önceki yazılarımda bahsedilen temel kavramlar burada önem arz ediyor.
İlk olarak İsim değişkenine baktığımızda, yapısı itibariyle karakterlerden oluşan sayısal değer olmayan nitel bir değişkendir. Burada düzenlemeye Type (değişken tipi) yı düzenlemeye başlıyoruz.

Type Menüsü:
Numeric: Sayısal değer
Comma: Virgülle ayrılmış ondalık değer
Dot: Nokta ile ayrılmış ondalık değer
Scientific Notation: Bilimsel gösterim
Date: Tarih formatı
Dollar: Dolar üzerinden para birimi
Custom Currency: Farklı bir para birimi
String: Karakter

Her bir değişkenin tam olarak neyi ifade ettiği hakkında açıklayıcı bir bilgi girmek istersek eğer label kısmını kullanırız.
Ayrıca Measure kısmına geldiğimizde değişkenin sahip olduğu ölçek, seçenekler halinde karşımıza çıkacaktır. Nominal (sınıflandırma), Ordinal (sınırlama) veya Scale (eşit aralıklı ve oransal) ölçekte mi olduğunu belirliyoruz. İsim değişken tipini String olarak seçtiğimiz için SPSS otomatik olarak Nominal seçeneğini seçiyor.

Cinsiyet değişkeni, iki düzeyi olan nominal bir yapıda yani kategorik bir değişkendir. Burada doğrudan bay ve bayan şeklinde girmek yerine kategori oluşturup sayısal değer atarız.


Cinsiyet değişkeni kategorik bir yapıda olduğu için Nominal seçeneğini uygularız.
Doğum tarihi, tarih formatında girildiği için kendi içinde özel bir değişken tipi vardır.

Bölüm değişkeni, cinsiyette olduğu gibi kategorik bir değişkendir. Değişkenin sahip olduğu her bir kategoriye değer atamalıyız. Ayrıca bu atamaların hiçbir sayısal değeri yoktur.

Sınav Puanı ve Genel Ortalamaların ikisi de nominal yapıda ancak Sınav Puanında ondalık hane olmadığı için Decimals kısmı sıfır olur. İkisi de oransal ölçekte olduğu için Measure, Scale olur.

Variable View penceresinde gerekli düzenlemeleri yaptık. Bir sonraki yazımda Data View’den veri girişimizi yapacağız.
Görüşmek üzere…