SPSS Eğitimleri 8 – En çok Kullanılan İşlevler ve Kullanımları- 2


Merhabalar,
En çok kullanılan işlevlere devam ediyoruz.

2- Compute
Var olan değişkenden hareketle yeni bir değişken oluşturma. Diyelim ki bir bireye kredi kartı talebi üzerine gelirinin %60’ı değerlendiriliyor olsun. Bir bütün olarak birtakım süreçleri yürütüp onay vereceğiz veya reddedeceğiz ve bunun için de yeni bir değişken oluşturmamız gerekecek. Gelir değişkeninin %60’ını elde edip ayrı bir değişken olarak yazalım.
3- Split File
Her bir grubun ortalama gelirlerini görmek istediğimizde kullanılan işlevdir. İşlevi inceleyecek olursak;

Program yeni geliri bir bütün olarak değil de gruplara ayrıştırılmış halde düşünerek yürüteceği tüm işlemleri ayrı ayrı sonuçlandıracaktır.

Daha sonra detaylıca inceleyeceğimiz ancak şimdi kısa bir giriş yapacağımız tanımlayıcı istatistik kısmına değinelim. İşlevimizin sonuca nasıl etki ettiğini görelim.

Elde ettiğimiz tabloda Düşük, Orta ve Yüksek gelirli bireylerin Sayıları(N), Minimum ,Maksimum değerleri ve Ortalama(Mean) değerleri görülmektedir.

Split File seçeneği olmasaydı eğer tüm bireyleri bir bütün olarak alıp ortalamasını hesaplayacaktık ancan Düşük, Orta ve Yüksek gelirli gruplar halinde hesaplamış olduk.
İşlevlerimize devam edeceğiz. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere..