Strateji Yayılımı: Hoshin Kanri

Herkese Merhabalar,

Bilindiği üzere her şirketin ulaşmak istediği vizyon için uyguladığı bazı stratejiler vardır. Hoshin Kanri,  bu stratejilerin neler olması gerektiği ve bu stratejilerin nasıl gerçekleştirileceği konusunu ele alır. Kısaca Hoshin Kanri(Strateji Yayılımı), bir şirket kültürünün oluşturulması için önemli bir yere sahip yalın kavramlardan biridir.

Hoshin Kanri doğru hedeflere odaklanarak, fırsat ve tehditlere cevap vermemizi sağlar. Aynı zamanda şirket yeteneklerini arttırarak, şirketin performansını geliştirir.

Hoshin Kanri’nin asıl amacı ise içinde bulunulan sıkıntılı durumdan kurtulmak ve şirkette olan problemlerin analizini yapıp bir sıçrama yaratmaktır.

Hoshin Kanri felsefesinde üst yönetim; uygulama takımlarının hem ilerlemelerini, hem de planlama sisteminin başarısını görmek amacıyla bir gözden geçirme sürecinden yararlanırken; aşağı inildikçe her düzeydeki yöneticiler ve çalışanlar stratejinin tanımında ve amaçlarını gerçekleştirmede kullanılacak eylem planında birlikte rol oynarlar. Ayrıca hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini gösterecek ölçüleri de birlikte tanımlarlar. Hedefler yukarıdan aşağıya kırılacak, işler aşağıdan yukarı toparlanacaktır. Bunun yanı sıra tüm faaliyetlere dair hedeflerin orantılı paylaşılması için “PUKÖ Döngüsü” nden de yararlanılır.

Hoshin Kanri, bir planının yürütülmesiyle ilgili görevlendirilecek kişilerin, planlama sürecinde de yer almasını önermektedir. Bu öneri, sinerji yaratılarak oluşturulan bir planın daha güçlü bir plan olacağı düşüncesine dayanır.

Özetle Hoshin Kanri’ nin faydaları şunlardır:

  • Organizasyon içinde uyumun ve işletmenin her seviyesinde amaçlar konusunda görüş birliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

 

  • Örgütün vizyona odaklanmasını sağlar.

 

  • Tüm organizasyonun çabalarını bütünleştirerek, amaçlar doğrultusunda harekete geçmesini sağlar.

 

  • Seçilen uygulama yollarıyla hedefler arasında bütünlük sağlar.

 

  • Bölümler arası işbirliğini arttırır, eşgüdümü sağlar.

 

  • Esnek bir planlama ve uygulama sistemi yaratır.

 

  • Yöneticilerin, işletmedeki temel problemleri ve öncelikleri anlayabilecekleri sistemler geliştirir.

 

  • Hızlı ve hatasız geri bildirim sağlar ve hiyerarşinin her kademesiyle bölümler arasında optimum seviyede iletişimi gerçekleştirir.

Bugün sizlere şirket kültüründe çok faydalı olacak Hoshin Kanri kavramından bahsettim. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Soru ve görüşleriniz için bana fduman@industryolog.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın..