Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretici Ve Perakendeciler

Tedarik zinciri yönetiminin iki önemli bileşeni perakendeciler ve üreticilerdir. Perakende ve üretim sektörleri tedarik zinciri yönetiminde bazen dolaylı yoldan, bazen de doğrudan müşteri ile ilişki içindedirler. Bu yüzden tedarik zinciri amaçlarını gerçekleştirmeleri çok önemlidir. Perakende ve üretim sektörlerinin amaçlarını incelediğimiz zaman bunların benzer olduklarını ve ayrıca farklılıklarının da olduğunu görürüz. Aradaki farklılık ve benzerlikleri anlamak için önce amaçlarına sonra amaçlarını gerçekleştirdiklerinde neler olduğuna bakalım.


Tedarik zincirinde perakende sektörünün amaçları:

⦁ Müşteri güvenini kazanarak sürekliliğini sağlamak
⦁ Üretim işbirlikçileri ile lojistik kabiliyetini arttırmak
⦁ Kaliteli ürünler ile firma üzerindeki izlenimleri/imajı iyileştirmek
⦁ Yeni ürünlerin tanıtımını hızlı gerçekleştirmek
⦁ En uygun talep faaliyetlerinin daha iyi kavranmasını sağlamak

Tedarik zincirinde üretim sektörünün amaçları:

⦁ Perakendeci ortağı olarak bir imaj geliştirmek
⦁ Lojistik zincirini etkileyebilmek
⦁ Rekabette ön plana çıkmayı sağlamak
⦁ Yeni ürünlerin tanıtımını hızlı gerçekleştirmek
⦁ En uygun talep faaliyetlerinin daha iyi kavranmasını sağlamak

Yukarıdaki amaçlara baktığımızda perakende ve üretim sektörünü tedarik zincirinde yan yana olan iki zincir halkası gibi düşünebiliriz. Ayrılar ama onları birleştiren ortak amaçları var. Verilere göre kimi zaman örtüşen amaçların kimi zaman da örtüşmeyeceğini ve hatta çelişebileceğini de göstermektedir. Çelişen duruma stok düzeylerinin artışı ve azalışı ile ilgili örnek vererek açıklayalım: elinde fazla stok istemeyen üretici ürettiği ürünleri göndererek perakendecilerin stoklarının artmasına sebep olabilir.

Tedarik zincirinde perakende sektörü amacına ulaşırsa neler olur?

⦁ Stok devir hızının artması
⦁ Stokların azalması
⦁ Yok satmanın azalması ile gelirin artması
⦁ Lojistik maliyetlerinin azalması
⦁ Kullanım süresi biten ürün sayısının azalması
⦁ Sipariş ve faturalandırma sürecinin optimizasyonu
⦁ Kazancın artması

Tedarik zincirinde üretim sektörü amacına ulaşırsa neler olur?

⦁ Hammadde ve bitmiş ürün stokunun azalması
⦁ Üretimin optimizasyonu
⦁ Yok satmanın azalması ile gelirin artması
⦁ Sipariş ve faturalandırma sürecinin optimizasyonu
⦁ Lojistik maliyetlerinin azalması
⦁ Kazancın artması

İşletmelerdeki bu iki sektör ortak amaçlara sahip olduğu için amaçlarını gerçekleştirdikleri zaman aynı sonuçların gerçekleşmesini sağlamış olurlar. Böylelikle asıl amaç olan para kazancıda sağlanır ve tedarik zincirinin her iki parçasının da ayrı ayrı sağladığı kazancın diğerine de kazanç olarak yansıdığını da kolaylıkla görebiliriz.