Tesis Planlama

 

Merhabalar. Bu yazımda sizlere tesis planlama ve tesis planlamanın öneminden bahsedeceğim.

Öncelikle tesis planlamayı anlamak için tesis kavramını anlamamız gerek. Tesis; belli bir işin daha kolay yapılması için düzenlenmiş olan yapı ve araçlardır. Binalar, fabrikalar, teçhizatlar, tezgahlar, el aletleri, tesisatlar, taşıma-yükleme araçları vb. kaynaklar tesislere örnek olarak gösterilebilir.

Tesis planlama ise çok eskiden bu zamana önemini hep korumuştur. Canlılarda birçok içgüdüsel faaliyet yer seçimi ve düzeni ile alakalıdır. Geçen yüzyılda sanayi toplumuna, günümüzde de sanayi ötesi topluma geçişin getirdiği değişimler, yerleşim şekil ve düzenlerini gelenekler ve alışkanlıklarla çözülemeyecek hale sokmuştur. Artık ekonomi içinde sanayi sektörünün daralıp, hizmet sektörünün gelişimiyle tesis yer seçimi, tesis düzenleme gibi kavramların yerini Tesis Planlama almıştır.

Günümüzde tesis planlama bir organizasyonun Tedarik Zinciri Mükemmelliği’ ne kesinlikle uygun olmalıdır. Tesis planlamaya ait problemlerin çözümü uzun süreli ve masrafı olur. Ancak burada yapılacak olan düzgün planlar şirkete daha büyük kazançlar sağlayabilir. Büyük yatırımlar gerektirse de uzun dönemli stratejik kararlardır. İçerisinde tesis büyüklüğü, tesis yeri, tesis içi düzenleme, malzeme aktarma sistemleri vb. kavramları barındırır.

Tesis planlamada temel noktaya bakıldığında hiyerarşik bir düzen görülür. Bir tesis kendinden daha büyük bir tesisin “alt tesisi” olabilir ya da kendisi de daha küçük tesislerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Bu hiyerarşik düzen devam ettiğinde ise tesis planlama içinde soyut ve somut olarak tesisi tasarlayan, kuran, ayarlayan, çalıştıran, kullanan, bakımını yapan ve gerekirse değiştiren insanlar; tesisin çalıştırılmasına yön veren bilgi, deneyim, talimat gibi elle tutulamayan, gözle görülemeyen unsurlar da bütünün parçalarıdır.

Tesis, bir üretim veya hizmetin bazı süreçlerinin veya tamamının yapıldığı yer ve -varsa- buradaki üretimde kullanılan araçları da kapsayan genel bir kavramdır.

Bir üretim işletmesi için tesis planlaması, üretim tesisinin üretimi en iyi nasıl gerçekleştireceğini tayin etmektir. Tesis planlama konusunun uygulanması, basit kontrol listelerinden karmaşık matematiksel modellere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Tesis planlama içerisindeki en temel ölçütler ise alanların gösterimi, uzaklıkların belirlenip ölçülmesi gibi ölçütler yer almaktadır.

Okuduğunuz için teşekkürler. Diğer yazımda görüşmek üzere.