Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Merhabalar,

Bu yazımda sizlerle Toplam Kalite Yönetimi(TKY) nedir ve Geleneksel Kalite Kontrol’den farkı nedir onları göreceğiz.

KALİTE,

müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde üretmektir.

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Dr. Freigenbaum Toplam Kalite Yönetimini şu sözlerle ifade etmiştir; “Müşterilerin ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile işletmenin farklı bölümlerinin; kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden etkili bir yöntemdir.” Yani TKY bir işletmede bir ya da birkaç bölümle sağlanmaz. İşletmedeki tüm çalışanların bu sorumluluğun farkına varmaları için kalite bilincinin aşılanması gerekir. Buna ek olarak TKY nedir sorusuna aşağıdaki cevaplarıda verebiliriz:

  • TKY ürün ve hizmetlerin sistematik gelişimi için bir metottur.
  • Satıştan sonra müşteriye hizmeti de kapsar.
  • Bütün çalışanları yapılanlara dahil eden , katılımcı bir tekniktir.
  • Tamamen müşteriye odaklanmış, bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir.
  • işletmenin var oluşuna ilişkin bir olgudur.

Bir işletmede TKY, amaçları geliştirmek için ortam hazırlar, gelişimi sağlayabilmek için faaliyetleri formüle eder, gelişimi ölçmek için bir kıstas yani ölçüt geliştirir, bunları yönlendirir ve bu faaliyetlerin yararlı olup olmadığını anlamak için kıstaslarla kontrol eder. TKY, gruplar oluşturup eğitmek, çalışanların fikirlerini dinleyip harekete geçirmek için bir istatistiksel proses kontrol uygulamak gibi faaliyetler değildir. Tabi ki bu, TKY’nin bu ve benzeri yöntemleri kullanıp onlardan faydalanmayacağı anlamına gelmez. Bunun anlamı, bu metotların TKY’nin amacını oluşturmadığı, sadece birer araç olduklarının göstergesidir.

TKY için; sürekli gelişmeyi ve rekabet avantajını sağlamak için bütünleşik bir yaklaşımı kullanan, topyekün bir kültürün içine yayılan bir felsefedir denilir çünkü; TKY’nin ilgilendiği nokta hem geniş tabanlı hem de uzun vadeli bir perspektiftir.

TKY

bir yolculuktur, varılacak bir yer değil.

TKY sürekli gelişmeyi amaç edinir. Buna ulaşmak için; stratejiyi, teknolojiyi, iletişimi, insan kaynaklarını ve diğer kaynaklar ile bunlara yön veren yönetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde kullanmayı öngörür.

Her işletmede TKY farklı dizayn edilir. Yani bir işletmenin kullandığı TKY’ni bir başka şirketin kullanmaz. Çünkü, her işletmenin kendine özgü kalite yönetimi olmalıdır. Eğer ki bir işletme kendi TKY’sini kendisi oluşturmaz farklı bir işletmenin TKY’sini kullanır ise; başka işletmenin kar etmesini sağlayan bir TKY , o şirketin batmasına bile neden olabilir. Bunlardan yola çıkarak aslında TKY’nin kurallar ve araçlardan oluşan statik bir sistem değil, işin yapılması ile ilgili bir düşünce şekli ve yönetim felsefesi olduğunu anlayabiliriz. 

TKY bir ortaklıktır: Bir işletmenin tüm çalışanları, tedarikçileri, pazarlamacıları, servisleri, dağıtıcıları kısacası ürünün herhangi bir noktasında emeği geçen her birim ve çalışanın ortaklığı söz konusudur. Bu ortaklıktaki en güçlü hisse ortak amaçtır ve bu hissede herkesin payı eşittir.

Toplam Kalite Yönetimini Geleneksel Kalite Kontrolden Ayıran Nedir?

Geleneksel kalite kontrolde değerlendirme, kontrol, test gibi faaliyetler olayın gerçekleştirilmesinden sonra, kabul-red ve iyiyi kötüyü ayırmak için yapılır. Bu faaliyetlerin değerlendirilmesi için baya bir miktarda malzeme ve kağıt kullanılır ve bu ürünlerin çoğu hatalı ve kullanılamaz hale gelir. Sonuç böyle olunca ortaya çıkan veya çıkacak olan israfı sizlerde fark edebiliyorsunuzdur. Yani değerlendirme ve kontrol pahalı bir yöntemdir. Bu geleneksel kalite kontrol işleminin kalitenin iyileşmesine, direkt katkısı yok denecek kadar azdır. Aslında olup biteni deneme-yanılma ile kontrol etmeyi değil, nelerin olması gerektiğinin araştırılması ve oluşabilecek hataların önlemini hata olmadan almaya çalışmak işletmeler için çok daha önemlidir. Bu yöntem üretilen ürünün hata oluşmadan üretilmesini sağlayacaktır.

TKY’de önlemein içeriği,sürecin ihtiyacı olan önleyici faaliyetlere dayanır. Çalışılan alan ne olursa olsun ayırt etmemeksizin TKY’ de politika küçük şeylerden büyük şeyler elde etmek olmalıdır. Yani sistem ve işlerin yapılış şekilleri hata yapma olasılıklarının önüne geçilebilecek şekilde olmalıdır.

Her bölümün oluşabilecek hataların önlemini kendisinin alıp kendisinin düzeltmesi gerektiğine vurgu yapar TKY. Geleneksel kalite kontroldeki gibi bütün kontrolü sadece birkaç kişinin ele almasına karşıdır. Geleneksel kalite kontrol faaliyetlerinde istatistiksel teknikler kullanılır ve bunu sadece uzmanlar ve mühendisler anlar. TKY anlayışı, bu teknikleirin basite indirgenerek her seviyedeki çalışanın kullanabileceği hale getirilmesini amaçlar.

TKY’ni geleneksel kalite kontrolden ayıran bir diğer önemli noktası ise kaynaklar kullanıldıktan sonraki hata ve eksiklikleri fark etmekten ziyade, bunları önceden tahmin edip önlemeye yoğunlaşmaktır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.