Toplam Üretken Bakım Eğitimleri 1 – TPM Nedir?

Günümüz piyasalarında rekabet kavramının da genişlemesiyle, ayakta kalmak için kullanılan stratejiler eskiye dönük tekniklerin şimdiye uyarlanması ile geliştiriliyor. Bu tekniklerden en önemlisi büyük çoğunlukla üretim sektöründe uygulanan, beyaz ve mavi yakayı entegre çalışmaya iten TPM tekniğidir. 

 

TPM Nedir?

1950 li yıllarda Amerika’da kullanılan meşhur PM (koruyucu bakım) tekniğinin, JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) başkanı Seichi Nakajima tarafından geliştirilmesi ile ortaya çıkan ve bizim dilimize Toplam Üretken Bakım diye geçen prensipler bütünüdür. Hatayı düzeltmek yerine önlemeyi esas alan ve makine başındaki operatörün kendi sorumluluğundaki teçhizatın bakımından sorumlu olması temel politikası ile sürdürülür bunun neticesinde de ekipman etkinliğini en yüksek kılmayı ve toplam verimliliği artırmayı esas alır.

TPM tekniğinin iki temel hedefi vardır; rekabet gücünü artırmak ve yüksek performanslı çalışma ortamı yaratmak. Bu iki ana hedefin yanında birçok gerçekleştirmek istenen hedef olsa da sistemin dinamikleri bu iki hedef çevresinde bütünleşir.

TPM Uygulamalarının Amaçları Nelerdir?

Sistem bileşenlerinin etkinliğini en üst seviyeye çıkarıp, mavi ve beyaz yakalı entegrasyonu ile etkinliği bu seviyede tutmaktır.

Ekipman ve ürün kaybını sıfıra indirmek ve hataları gerçekleşmeden önlemektir.

Kalite istikrarı sağlamaktır.

Çalışma ortamını iyileştirip, örgüt kültürünü oturtmaktır.

Maliyet optimizasyonu ve kalite artışları ile karı en üst seviyeye çıkarmaktır.

Bu eğitim serisinde TPM tekniklerinin faydalarını, nasıl uygulanacağını ve uygulama maliyetleri hakkında bilgi sahibi olacağız, keyifli bir yazı dizisi olması dileğiyle.

Soru ve görüşleriniz için merdogan@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, bilimle kalın.