Toplam Üretken Bakım Eğitimleri 3 – Kayıplar & TPM

İşletmelerdeki maliyet optimizasyonunun önündeki en büyük engellerden biri de kayıplardır. Kayıplar verimlilik dinamikleri olarak bilinir oysa ki kayıplar, işletmenin finansal giderlerinin envanter enflasyonu ile artışına neden olur. TPM prensipleri ile kayıplara yaklaşım bir takım sınıflandırmalar neticesinde yapılmaktadır.

TPM de en önemli amaçlardan birisi de üretim sahasındaki kayıpları en aza indirgemektir. Sıfır kayıp ve yüzde yüz verimlilik hedefi ile adımlar atması ve bu politikayı tüm işletme birimlerini entegre ederek yapmaya çalışması diğer tüm bakım türlerinden ayrı bir yere koyuyor. TPM, üretken bakım ve koruyucu bakım fikirlerinin bileşiminden ve gelişiminden ortaya çıkmıştır. Geleneksel yöntemlerden farkı, ekipman bakımını sadece sorumlusu yapar mantığından çıkıp ekipman bakımı dahil tüm bakım-onarım işlemlerine işletmenin tüm birimleri dahil olmalı felsefesine dayanmaktadır.

TPM de olayın kilit noktası otonom bakımdır. Otonom bakım, üretim alanındaki tezgahlara o tezgahları kullanan işçiler tarafından yapılır ve devamlı devam eder. Bu noktada işçiyi heveslendirecek bir takım uygulamalar ve tetikleyici unsurlar kullanılabilmektedir. Örneğin makinenin otonom kontrolünün yapılması için tezgahın görünen yüzüne (bakım eksikliğinden kaynaklı) kayıplar ile ilgili bir sayısal rapor hazırlanıp asılması, o çalışan için tetikleyici unsur olacaktır. TPM kayıpları azaltmaya çalışırken aynı zamanda arka planda toplam ekipman etkinliğini (OEE) de yükseltmiş oluyor ve TPM programlarının hazırlanması ve işletmeye giydirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor, ilerleyen yazılarda bu konuya daha ayrıntılı değineceğim.

TPM’ in kayıplar ile ilişkisini özetlemek gererkirse; işletmedeki kayıpları en aza (0’a yaklaşan değerler ile) indirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yapmak içinde hataları ve hata kaynaklarını tespit etmesi gereklidir. Belirli ekip oluşturularak yürütülen takip çalışmaları sonucunda tespit edilen kayıpları sınıflandırarak işlemleri basitleştirmeyi hefdefler.

TPM Kayıp Sınıfları

            8 Büyük Kayıp (Ekipman Etkinliğini Azaltan)

            5 Büyük Kayıp (İşgücü Etkinliğini Azaltan)

            3 Büyük Kayıp (Malzeme ve Enerji Etkinliğini Etkileyen)

TPM prensiplerinin kayıplarla ilişkisinden ve kayıpalrı nasıl sınıflandırdığı hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre bir sonraki yazıda “16 Büyük Kayıp” konusuna 8 kayıp ile giriş yapacağım.

Soru ve görüşleriniz için merdogan@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, bilimle kalın..