Toplam Üretken Bakım Eğitimleri 6 – Toplam Ekipman Etkinliği (OEE)

Önceki yazılarımda işletmedeki kayıplardan ve yol açacağı sorunlardan bahsettim. Şimdi de imalt yapan bir tesisin en önemli faktöründen yani toplam ekipman etkinliğinin hesaplamasından bahsedeceğim.

OEE Nedir?

Kullanılan ekipmanların etkinliğini gösteren bir ölçüttür. Ekipman etkinliği değeri ne kadar yüksek çıkarsa ekipman kullanımı da o kadar yüksek demektir. Ekipman etkinliğinin ne olduğunu bilirsek bu değere daha mantıklı yakllaırız. Ekipman etkinliği; bir işletmedeki ekipmanların hatalı ürün çıkarma oranı, arıza duruş oranı, etkin çalışma oranı gibi kıstasları sağladığı derece ya da değere verilen isimdir.

Bu değer bulunurken üç farklı oranın çarpımı kullanılır.

 

            OEE = Kullanılabilirlik oranı X Performans oranı X Kaliteli ürün oranı

 

Peki formüldeki bu oranlar nasıl hesaplanıyor ona da bir bakalım.

Kullanılırlık = Operasyon Süresi / Planlı Üretim Süresi

Performans = (Toplam Parça / Operasyon Süresi ) Teorik Çalışma Oranı

Kalite = Sağlam Parça Sayısı / Toplam Parça Sayısı

 

TPM ve OEE işletmelerdeki kayıpların en aza indirgenmesinde önemli rol oynamaktadır. Birçok bakım planlama ya da verimlilik uygulamasından farkları tamamen matematiğe dayalı ve işletmenin sadece iç etkenlerini dikkate almalarıdır.

Örnek Uygulama

Mesai Süresi = 10 saat (600 dk)

Toplam Üretilen Parça = 12000 adet

Fireye Ayrılan Parça = 275 adet

Teorik Çalışma Oranı = 1 dakikada ortalama üretilen parça sayısı = 32 adet

Molalar = 2 defa 20 dakikadan

Yemek Molası = 45 dakika

Plansız Duruşlar = 25 dakika

Planlı Üretim Süresi = Mesai – T(Mola) = 600 – (2*20)+45 = 515 dk

Operasyon Süresi = Planlı üretim süresi – plansız duruşlar = 515 – 25 = 490 dk

Sağlam parça sayısı = 12000 – 275 =11725 ad

Kullanılırlık = 490 / 515 = %95,14

Performans = ( 12000 / 490 ) / 32 parça (dakikada) = %76,53

Kalite = 11725 / 12000 = %97,70

OEE = %71,13

Bu yazıda verimliliğin en temel ölçütü olan OEE den bahsettim bir sonraki yazımda TPM uygulama planına giriş yapacağım, Soru ve görüşleriniz için merdogan@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, bilimle kalın..