Toplam Üretken Bakım Eğitimleri 7 – 12 Adımlı TPM Uygulama Planı I,

TPM uygulanacağı işletmenin tüm yapısını etkileyeceğinden dolayı giydirilmesi ve benimsenmesi hayli zordur. Bunun için uygulama planı adımlara ayrılmış ve aşama aşama gerçekleşmektedir. Bu yazıda ilk iki adımdan bahsedeceğim.

Adım 1: Üst Yönetimin TPM’î Deklare Etmesi

Tüm işletmenin kadaerini değiştirecek bir uygulama kararı olduğu için sistemin hiyerarşisinde yukarıdan aşağı yayılım politikası izlenmelidir. Genellikle iki şekilde yapılır. İlki, hat şeflerine ya da birim şeflerine resmi bir yazılı metin ile bildirimidir fakat bu pek de olumlu sonuçlar doğurmaz nitekim bu denli önemli bir uygulamanın genel arzı yani sözlü arzı daha da etkilidir.

Diğer bir biçimi sözlü tanıtımdır. Üst yönetim görevlilerinin bir toplantı ya da yemek ile çalışanlara bu uygulamayı tanıtmaları ve destekleyici olduklarını göstermeleri gerekmektedir. Tabi ki sade sözlü olarak değil bu tanıtım yapılırken panolara kritik yapılan dinlenme mekanlarına yazılı metinler ve destekleyici broşürler kullanılmalıdır.

Adım 2: Katılımcıların Eğitimi

TPM çok yönlü ve sürekli vurguladığım gibi zor giydirilen bir programdır. Hal böyle olunca tüm katılımcıların (beyaz yaka ve mavi yaka) en iyi ve en yoğun şekilde eğitilmeleri, kavramlara hakim olmaları ve işe yarar teorik seviyeye gelmeleri gerekmektedir.

Beyaz Yakalı Eğitimleri

Beyaz yakalı katılımcıların TPM’ in ne olduğu, temel kavramları, uygulama örnekleri, nasıl yönetecekleri, nasıl entegre olacakları, mavi yakalılar ile uyumları vs. gibi birçok konuda 2-5 günlük bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Bunun nedeni, uygulanmaya başlandığında yeni fikir üretebilmeleri için sınırlar belirlemek ve yapacakları iyileştirmelerin işletmeye katkılarını ölçebilmektir.

Mavi Yakalı Eğitimleri

Beyaz yakalı eğitimleri tamamlandıktan sonra imalat içi mavi yakalıların da eğitime alınması gereklidir. Mavi yakalı eğitimleri 2-5 saatlik eğitimlerden oluşmaktadır. Eğitim içeriğinde temel kavramlar ve kazançlar özellikle yer almalıdır. Destekleyici görseller ve el kitapçıkları hazırlanmalı ve dağıtılmalıdır. Çalışanların tezgahlarına ve kritik yapılan dinlenme mekanlarına TPM uygulamalarına ilişkin algı yaratıcı tanıtım broşürleri ya da bilgi metinleri yerleştirilmelidir. Örneğin hava pompasının başına boşa açık kalan hava vanasının bir saatte bir vardiya da ve bir ayda kaç paraya mal olduğunu vurgulayan bir yazı/resim TPM’in mavi yakalı üzerindeki algı yönetimini kolaylaştıracaktır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, soru ve görüşleriniz için merdogan@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, bilimle kalın..