Toplam Üretken Bakım Eğitimleri 8 – 12 Adımlı TPM Uygulama Planı II

Adım 3: TPM Yürütme Organizasyonunun Kurulması

TPM uygulamaları gerçekleştirilmeye başlanmadan evvel bir yürütme komitesinin oluşturulması gerekmektedir. Bu komite uygulamaların gerçekleştirilmesi için küçük çalışma gruplarının oluşturulmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Bu gruplar departmanlar arası esnek çalışmaya uygun olmalıdır. Örneğin, satın alma birimi ile montaj biriminin entegresi sistem hiyerarşisinin dışında bir hava ile gerçekleşmelidir. Bu yapılanma için 3 çatı altında gruplar toplanır;

                TPM Faaliyetleri Yürütme Komitesi

                TPM Ofisi

                TPM Pillar Grup Kaptanları  belirlenir

 

TPM Faaliyetleri Yürütme Komitesi Nasıl Belirlenir?

Bu komitede, günlük iş yoğunluğundan bir nebze uzak ve ortak paydada amacın işletmenin iyiliği olduğu fikrinde karar kılan beyaz yakalı kesim yer almalıdır. Monoton iş akışının dışında gözlem yapabilecek ve yaptıkları gözlemlerden sağaldıkları çıkarımları analiz edip daha iyi nasıl olur sorusunun yanıtını aryacacak bir komitenin sağlanması gereklidir.

TPM Ofisi Nedir?

TPM ofisi yapılacak çalışmaların yürütülmesini kontrol edece ve çalışmalara ilişkin amacı çalışanlara yayabilecek potansiyelde seçilmelidir. TPM ofisindeki kişi sayısı en az 2 en fazla 4 olmalıdır. Bu ofis fiziksel olarak bulunmalı ve imalat yapılan ortama yakın toplantı yapılacak kadar geniş olmalıdır.

 

TPM Pillar Grup Kaptanları  Kimlerdir ve Nasıl Belirlenir?

Pillar, çalışmaların temel yapı taşlarına verilen isimdir. Pillar kaptanları da imalat içindeki sorumlular, mühendisler, kalite şefleri gibi bir kısımdan ve bir gruptan sorumlu olan kişilerden seçilir. Eğer pillar kaptanları görevlerini yerine getirmezse yürütme komitesi tarafından başka bir alternatif aday ile değiştirilebilir. Pillarların çalışmalarını yürütme komitesi ve ofis belirler ve ana gözlemci rolünde bu iki yapı bulunur. Pillar kaptanları zamanla uzmanlaşıp komiteye ya da ofise atanabilirler.

Adım 4: TPM Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi

TPM çalışmalarına başlanmadan önce hedeflerin belirlenmesi gereklidir. Bu hedefler uzun vadede gerçekleştirilebilecek durumda olmalı ve hedefe ulaşmak için izlenecek yolda sergilenecek stratejiler de belirlenmelidir. Belirlenen bu hedefler ve stratejiler doğru ve hızlı bir şekilde işletme içerisinde duyurulmalı ve herkesin ortak amaç etrafında birleşmesi sağlanmalıdır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, Soru ve görüşleriniz için merdogan@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, bilimle kalın..