Toplam Üretken Bakım Eğitimleri 9 – 12 Adımlı TPM Uygulama Planı III

Adım 5: Master Planının Kurgulanması

Hedef ve stratejileirn gerçekleşmesi için yol haritasının çıkarılması gereklidir ve bu yol planı TPM Master Planı olarak bilinmektedir. Master plan hazırlanırken aynı hedef ve stratejilerdeki gibi uzun vade göz önüne alınmalıdır. Master plan süreç devam ederken yenilenebilir fakat tümden değişmesi tavsiye edilmez bu nedenle temel kalite felsefesindeki ilk yaptığın en iyisi olsun mantığına dayalı kurgulanmalıdır. Master planın içeriğinin en temel iki dinamiği

                Pillarların etkinlik takvimi

                Ana faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Adım 6: Başlama Vuruşu

Bundan önceki adımlarda yoğunlaşılan faktörler planlama ve politikaların tüm işletmeye yayılması üzerineydi fakat artık TPM’i harekete geçirecek başlama vuruşunun yapılmasının vakti geldi. Başlama vuruşu, otonom bakım uygulamasının herhangi pilot makinede uygulanması ile sistemin harekete geçişi sağlanır. TPM gelişim gösteren bir uygulama olduğundan dolayı işletmenin dış işbirlikçileri (tedarikçiler, pazarlamacılar, müşteriler) başlama vuruşuna davet edilmeli ve bulunulan piyasada TPM uygulamalarına başlanıldığı duyurulmalıdır. Bu toplantı bir nevi sistem değişikliği tanıtımıdır.

Adım 7: Verimliliği Artırmak Üzerine Sistem İnşası

İşletmelerin gelir kaynağı olan üretimde yapılacak her verimlilik çalışması o işletmeye çok fazla şey kazadıracaktır. TPM uygulamaları da bu anlayışa sahip hareket etmek adına verimliliği hızla artırıp kayıp oranlarını da o hızla düşürmeyi amaçlamaktadır. Yapı taşları (pillar) bu amaç doğrultusunda oluşturulup uygulamaları işleme koymaya başlarlar. Bu uygulamalar;

                Kaizen

                Otonom Bakım

                Planlı Bakım

                Eğitim şeklinde ayrılır ve grupları da ayrı ayrı oluşturulur.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, soru ve görüşleriniz için bana merdogan@industryolog.com adresinden ulaşabilirsiniz.