Toplam Verimli Bakım

Merhabalar,

Bu yazımda “toplam verimli bakım” konusunu sizlerle paylaşacağım.

Günümüzde talepler hızla değişkenlik göstermekte. Kendimizi düşünelim mesela, 5 ay önce istediğimiz bir ürünü şu anda istemeyebiliriz ya da daha gelişmiş özellikleri olan başka bir ürünü tercih etmek isteriz. Bazıları sahip olduğu telefonu değiştirmek ister, bazıları yeni kıyafetler almak ister ama beğenemez. Taleplerde meydana gelen bu değişkenlik, firmalar arasında rekabete de yol açar. Firmalar varlıklarını devam ettirebilmek için bazı zamanlarda yönetim biçimlerini ya da tekniklerini değiştirirler. Bu sayede ayakta kalmaya çalışırlar. Varlıkların etkin kullanımı da toplam verimli bakım(TVB) kavramını karşımıza çıkarır.

Toplam verimli bakım; üretim ve hizmet süreçlerinde, çalışanların katılımı ile gerçekleşen, arızayı önleme yaklaşımını benimseyen anlayıştır. Adını İngilizce “Total Productivity Maintenance” kelimelerinin baş harflerinden(TPM) alır. Otonom bakımı öngörür. Otonom; kendi kendine yapılabilir anlamındadır. TPM uygulayan firmalarda bakım faaliyetlerinin bir kısmı operatörler tarafından yapılarak toplam ekipman etkinliği artırılmaya çalışılır. TPM ile makine ve ekipman etkinliği en üst seviyeye getirilir. Böylece şirket kültürü değiştirilmeye çalışılır. Bu süreçte değişen tek şey makineler olmaz. Çalışanlar da gelişir.

Bir işletme TPM kültürü oluşturmak istesin. Yapması gereken şey bakım, mühendislik ve yönetim birimleri ile TPM felsefesinin birleştirilmesi olmalıdır. Örneğin her çalışanın kullandığı belirli alet ya da makineler vardır. O çalışanlar kullandığı makineleri sahiplenerek düzgün bir şekilde çalışmalarını güvence altına alırlar. Bu bakımın içine girer. Aynı zamanda kaliteyi de korumak gerekir ve böylece şirketteki takım çalışmasını ön plana çıkarır. Bu anlamda düşünüldüğünde toplam verimli bakım sadece bakım ile ilgili bir kavram değildir. Toplam kalite yönetimi ve yalın üretim anlayışının bir basamağı sayılır. Toplam verimli bakım ile ekipman verimliliği maksimuma çıkar. Kayıplar azaltılır ve verimlilik artar. Dolayısıyla ürünlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla devamlı gelişmek esas alınır ve üretimin sıfır hata ile çalışması sağlanır.

Hangi Durumlarda TPM Gerekir?

Otomobil üretimi yapan bir firmada yönetici pozisyonunda olan birini düşünelim. Boyanan araba parçaları montaj aşamasına getirilerek makinelerle birleştirilecek ama boyama kısmında birkaç aksaklık sonucu birikmeler meydana geliyor. Bu durum nelere sebep olur? Montaj yapmak gecikir. Montajla görevlendirilen işçiler ve makineler boş kalır. İş akışı kesilir ve bir sonraki aşamalara geçilemez. Bu sorunlar da işçilik ve üretim masraflarının artmasına, gereksiz enerji kullanımına sebep olur. Müşterilere yetiştirilecek ürünler de zamanında yapılamadığı zaman prestij kaybına ve marka isminin zedelenmesine yol açar. Tüm bu nedenler dikkate alındığında yöneticinin bu soruna bir çözüm yolu araması gerekir ki daha fazla zarar ortaya çıkmasın. İşte toplam verimli bakım bu aşamada devreye girerek soruna büyük derecede çare olur. Sorunlar için arıza olduğunda bakım da olabilir, koruyucu bakım da, kestirici bakım da. Yeri gelmişken bu üç bakım türünü kısaca açıklayayım. Arıza olduğunda bakım; arıza oluştukça bakım çalışması yapılan bakım türüdür. Kestirimci bakım; üretim sırasında sıcaklık, basınç, ses, sızdırma gibi birtakım ölçüleri yaparak arıza giderir. Son olarak koruyucu bakımda da belirli periyotlarda makineler durdurulur ve belirli olan bakım işlemleri uygulanır.

Kısaca özetleyecek olursam TPM uygulanırken çalışma şartları en iyi seviyede tutulmaya çalışılır. Sadece süreç esnasında değil, süreç öncesinde ve sonrasında da oluşabilen kayıpları konu edinir. Kayıpları sıfır düzeyine getirmeyi amaçlar. Yönetim için bir araçtır. Bakımın üretim üzerindeki etkileridir ve şirkette uygulanabilecek tedbirleri konu edinir. Bu sayede iş kazaları azalır, teknik eğitim ve bakım kalitesi artırılır.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.