Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 15 – İş Sıralama & n * 1 Makine Durumunun Sıralanması Durum 2

 

Bu eğitimimizde Üretim Çizelgeleme Eğitimlerinin iş sıralanmasını ve makine durumunun sıralamasını anlatacağız.

İşler ağırlıklı işlem sürelerine göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında, ağırlıklı ortalama tamamlanma süresi ( C*w ) en küçüklenmiş olacaktır. Yani ;

İşlem süresi ( Pi) / Önem derecesi ( wi) değerlerini büyükten küçüğe sıraladığımızda ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanını da en küçüklemiş oluruz.

Burada önemli olan nokta bunları yaparken işlem sürelerini dikkate almak gerekir. Örneğin Pi / wi değerleri hepsinde aynı çıktıysa işlem süresi kısa olandan başlayarak sıralama yapılmalıdır.

 

İş Adı Yapılma Süresi ( Pi)
M 36
S 42
T 48
F 38
R 24
E 26
O 18
N 30

 

İş Adı Pi Wi Pi / wi
M 36 16 2,25
S 42 18 2,33
T 48 14 3,42
F 38 12 3,16
R 24 16 1,5
E 26 20 1,3
O 18 6 3
N 30 10 3

 

 

Yukarıdaki Tablo ne anlatıyor?

İşleri ağırlıklı işlem sürelerine göre sıralarsak eğer ( E – R – M – S – O – N – F – T ) şeklinde cevabı elde etmiş oluruz.

O ve N işlerinin ağırlıklı işlem süreleri görüldüğü üzere birbirine eşit fakat O işinin süresi 18 N işinin süresi ise 30 dakika olduğundan dolayı işlem süresi az olanı ilk sıraya aldık.

Eğer ağırlıklı işlem süreleri hepsinde eşit çıkmış olsaydı, işlem sürelerine (Pi) bağlı sıralamamız

( O – R – E – N – M – F – S – T ) şeklinde olacaktı.  Sonraki yazımda Teslim tarihinin belli olduğu durumları inceleyeceğim.

 

Soru ve görüşlerinizi merdogan@industryolog.com adresinden benimle paylaşabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle, bilimle kalın..