Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 23 – İş Sıralama & n İş – m Tezgah Durumunda Sıralama ve Uygulama 1

İlk olarak CDS algoritmasının işleyişine göre işleri kümelendirmek daha sonrasında kümeleme sonucu çıkan listeyi Johnson algoritması yardımıyla çözüp sonuçları karşılaştırmak gerekmektedir.

Oluşturulan kümeler için her gruplamanın sonucu ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulmalıdır böylece en iyi çözüme yakın bir çözüm elde etmiş olunur.

Örnek Uygulama İşlerin ZB Listesi

  T1 T2 T3
İ1 12 15 22
İ2 7 11 9
İ3 4 3 20
İ4 19 9 8

Tablo 1

  Küme1 (T1) Küme2 (T3)
İ1 12 22
İ2 7 9
İ3 4 20
İ4 19 8

Tablo 2

  Küme 1 (T1+T2) Küme 2 (T2 + T3)
İ1 12 + 15 = 27 15+22 = 37
İ2 7 + 11 = 18 11 + 9 = 20
İ3 4 + 3 = 7 3 + 20 = 23
İ4  19 +9 = 28 9 + 8 =17

Kümeleme işlemini bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki yazımda bu listelerdeki zamanları Johnson algoritması ile sıralayacağım.

Soru ve görüşlerinizi merdogan@industryolog.com adresinden benimle paylaşabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle, bilimle kalın…