Üretim Çizelgeleme Eğitimleri 8 – İş Yükleme & Kapasite Yaklaşımıyla Yükleme

Kapasite denince akla gelen şeyler zaman ve kısıt kavramlarıdır. Daha önceki yöntemlerde maliyeti en küçükleme ya da durumları (karar değişkenlerine bağlı olarak) en büyükleme ve bunların nasıl yapıldığını, çıktılarının nasıl analiz edildiği ele alınmıştı. Kapasite yaklaşımıyla iş yükleme işlemi, zamana bağlı olarak değişen işleri ve dolu/boş durumunda olan makineleri sistematik olarak akışa entegre etmekte tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir.

Ele alınacak yaklaşım birden fazla parçaya bölünemez durumdaki işler için geçerli olup kısa zamanda sonuç veren (yaklaşık olarak) bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı; söz konusu makinenin kullanım süresini en küçüklemektir.

Kapasite yaklaşımıyla iş yükleme işlemi belli başlı adımların izlenmesiyle uygulanır;

  1. Planlanan döneme ait yapılması gereken işlerin işlem göreceği makinelerdeki işlem süreleri ve bu makinelerin o döneme ait kapasiteleri belirlenmelidir.                                                                                                                                                                                             
  2. İşlerin her biri işlem göreceği makinelerdeki sürelerine göre en az süreye sahip olacak şekilde sıralanmalıdır.                                    
  3. Gösterge değerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu değer, işin tüm makinelerdeki tamamlanma sürelerinin en kısa zamanda tamamlandığı makinedeki tamamlanma süresine bölünmesi ile elde edilmektedir.                                                                                          
  4. Anlatılan işlemler yapıldıktan sonra sıralanmış olan işler makinelere yüklenmeye başlanır. Öncelikli olan makine gösterge süresi en düşük olandır fakat kapasite kısıtına takılıyorsa bu durumda bir sonraki en düşük gösterge süresine sahip olan makine seçilir. 

 

Yukarıda sıralanan adımlar tüm işler makinelere yüklenene dek devam eder. Kapasite yaklaşımıyla iş yükleme yönteminin değer çıktıları iki şekilde yorumlanır. Eğer tüm işler makinelere atanamadıysa, makinelerin kapasiteleri fazla mesai ya da hazırlık sürelerinin kısaltılması yolları ile artırılmak üzere atama sağlanabilir.

Örneğin bir makineye birden fazla iş yüklemek istenmekte ve buna bağlı olarak bir süre sonra yüklenemeyecek hale gelen makine ve işler olacak. Bu işlerin yüklenememesi halinde iki sonuç meydana gelir; makinelerin atıl kapasitesinin kalması ve işlerin atanamadığı için diğer işlere sekte vurması. İmalat tesisleri bu gibi durumlarla karşılaştıklarında birbirinden farklı önlemler almaktadır. Alınan önlemler tesisin finansman kaynakları ve üretim tipine göre değişmektedir.

Anlatılanlar doğrultusunda kapasite yaklaşımıyla iş yükleme nedir sorusuna teorik olarak cevaplar artık verilebilir. Sonraki yazım da teorik olarak anlatılanı pratik bir örnekle destekleyeceğim.

 

Soru ve görüşlerinizi merdogan@industryolog.com adresinden benimle paylaşabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle, bilimle kalın..