Üretim Süreçleri – 1

Üretim Sistemi Bileşenleri ve Ürün Geliştirmenin Aşamaları

Öncelikle üretimin ne demek olduğunu açıklayarak başlayalım: Üretim faktörlerini kullanarak hammaddeleri mamul mallara çevirme işlem ve sürecine “üretim” diyoruz. Başka bir deyişle, doğanın bir emek harcanarak insan gereksinimlerini gidermeye elverişli bir hale sokulması, dönüştürülmesi demektir. Bu tanıma göre doğadan alınan maddelerin kimyasal bileşenlerinin ya da fiziksel biçimlerinin değiştirilerek insanlara yarayışlı bir hale getirmelerine üretim denir. Örneğin, ağaçların kesilip işlenerek sandalye, masa, vs. gibi biçimlere dönüştürülmesine üretim denir. Bu üretim aşamalarının tümüne de üretim süreçleri denir.

Üretim Süreçleri

  • Üretim süreçleri hızlı, ekonomik, kolay, verimli ve sadece kabul edilebilir kalitede değil ayrıca son kullanıcı tarafından da istenilen olmalıdır.
  • Çevrim süresi kısa olmalıdır ve üretim süreçleri bugünün küresel marketlerinde kısa süreli hayatta kalma olasılığını önlemek için yenilikçi olmalıdır.

  1. Üretim makineleri: manüel, yarı otomatik, tam otomatik
  2. Malzeme taşıma sistemi: yükleme, konumlandırma, taşıma, geçici depolama sistemleri
  3. Bilgisayar kontrol sistemi: iletişim, malzeme kontrolünü sağlama, üretim programı, güvenlik izleme
  4. İnsan kaynakları: direkt işçilik

Üretim Sisteminin Planlanması

Üretim Planlama Ve Kontrol (MPC)

Üretim planlama ve kontrol bir üretim sürecinde üretilecek ürünü belirlemek, üretim için donanım gereğini saptamak ve ürünlerin istenilen kalitede, maliyette , istenen sürede, doğru zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme ve programlama çalışmalarını kapsar. Başka bir deyişle, gelecekteki faaliyetlerin düzeylerini veya limitlerini belirleyen ve gerekli zamanlarda önlem alan fonksiyona “üretim planlama ve kontrol” denir.

Üretim planlama ve kontrolü iş ihtiyaçlarını, mevcut fiziksel tesisleri ve ihtiyaçları karşılamak için mevcut kaynakları doğru anlamaya dayalıdır.

Aşağıdaki tablo üretim planlama ve kontrolünün basit bir çerçevesidir:

 

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.