Üretim Yönetimi: Asakai/Asaichi

Japonca’da sabah açılan köylü pazarı anlamına gelen Asakai; İşletmelerin sabah 8.20-8.40 veya 9.00-9.20 arasında gerçekleştirdiği toplantılardır.Asakai toplantılarına genelikle;

 • Hat operatörleri
 • TPM liderleri
 • Bakım liderleri
 • Üretim ve Bakım yöneticileri
 • Kalite kontrol departmanı katılmaktadır. Benim de katılma fırsatı bulduğum otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir japon firmada Asakai toplantılarına yönetim kurulu başkanı, koordinatöler, müdür ve müdür yardımcıları da katılmaktaydı.

Asakai toplantıları; işin yapıldığı yer yani “gemba” da yapılmaktadır. Bu ayrıntı aslında Asakai toplantılarının kültürünü oluşturmaktadır. Çünkü kapalı kapılar ardında, konfor alanında saatlerce yapılan ve gereksiz bir çok konunun konuşmak zorunda bırakıldığı klasik toplantı yöntemlerinden getiri çok daha fazla olmaktadır.

Asakai Toplantısının İçeriği

Asakai toplantı formatında genel olarak SQDPS formatı izlenir.

 • Safety(Güvenlik): Japon firmalarda öncelik sırasında her zaman işci sağlığı ve güvenliği konusu gelmektedir. Bunun amacı ise her şeyden önce çalışanlarına verdiği önemi göstermektir. Eğer işletmede bir önceki gün herhangi bir iş kazası meydana gelmişse toplantıda ilk bu sorun konuşulur ve bu soruna yönelik önlemler geliştirilir. Eğer herhangi bir iş kazası yoksa ikinci aşamaya geçilir.

 • Quality(Kalite): İşletmede üretilen ürünlerde meydana gelen kalite sorunların tartışıldığı aşamadır. Bunun için hatalı parça toplantıya katılan herkese gösterilir. Daha hatalı parça çıkmasından sorumlu kişi;                                                                                                                                    Hatalı parçanın üretildiği hattı söyler,                                                                                                            Hataya neden olan kök nedenleri belirtir, Son olarak da bu hatanın bir daha tekrarlanmaması için kısa ve uzun dönemde çözüm önerileri sunar. Bu işlem sonunda katılımcılar tarafından sorular sorulabilir, bulduğu çözüm önerileri yetersiz görülüp geliştirilmesi istenebilir.
 • Delivery(Teslimat): Herkesi aynı ürünleri uygun maliyetlere yapabildiği bir ortamda müşteri memnuniyeti için zamanında teslimat oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden kalite konusundan sonra eğer varsa bir sevkiyat gecikmesi konusu konuşulur ve konuda çözümler geliştirilir.
 • Performance(Performans): Bu aşamada bir günde ne kadar ürün ürettiğinizin cevabını ararsınız. Gün içinde belirlenen üretim hedelerine ulaşılıp ulaşılmadığı, çalışanların tam verimle çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. İlk bakışta performans diğer kriterlerden daha baskın gibi görünse de Asakai de dördüncü sırada yer almaktadır. Çünkü Japon üretim sisteminde veya bilinen adıyla Toyota Üretim Sisteminde önce çalışan ve müşteri gelmektedir.
 • Sustainability(Sürdürülebilirlik): Sürdürülebilirliğin tanımı: “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan, bugünün gereksinimlerinin temin edilerek, kalkınmayı karşılamak için yapılan gelişmelerdir.”
  İşletmeye sürdürülebilirlik ise üretimde çevreye verilen zararların minimum seviyede tutulması amaçlanmaktadır. Aslında bunun altında yatan ana sebep çevre duyarlılığından ziyade ekonomik çıkardır. Nasıl mı? Şimdi siz otomotiv sektöründe çalışan bir mühendissiniz. işletmenizin belli bir satış hedefi var. Bu hedefin gerçekleşmesi için müşterilerin otomobil dışında diğer giderlerini önemsememesi gerekiyor. Yani hasta bir bireyin parasını harcayacağı ilk yer sağlık sektörüdür. Hastayken otomobilini değişmeyi düşünmez. Bu yüzden müşterilerinizin sağlıklı olması gerekir. Bu bağlamda otomotiv sektörü için sürdürülebilirlik altında geliştirilen carbon emisyonu gibi “çevreye duyarlı” özellikler tamamen ticari bir pazarlamanın ürünüdür.