Üretim Yönetimi Sistemi

Merhabalar,

Bu yazımda sizlerle üretim yönetimi sistemi konusunu paylaşacağım.

Bir işletmenin mevcut sisteminde yer alan malzeme, insan gücü, makine-teçhizat gibi kaynakları değerlendirerek talep gören ürünü istenilen zamanda ve uygun maliyette üretmeye “üretim yönetimi” adı verilir. Mal ve hizmetlerin üretilmesiyle ilgili faaliyetlerin yönetilmesidir. Mal ya da hizmetlerin işletme açısından fonksiyonel ve ekonomik biçimde üretilmesine ve geliştirilmesine olanak verir. Kaynakları planlayıp koordine eder. Örgütte yer alan girdileri çıktıya dönüştürür. Ürün faaliyetleri planlı ve kontrollü yapılır. Bu sayede uygun kararlar alınır. Çünkü yapılan üretim, işletmelerin sağlıklı olarak yürütülmesine fayda sağlar.

Örneğin yeni açılmış bir pastaneyi hayal edin. Rakip firmalardan bir adım önde olmak ya da adını kısa sürede duyurabilmek için ne yapması gerekir? Kendilerine özgü birtakım özellikler belirleyebilmelidir. Örneğin mekanın iç tasarımını ilgi çekici hale getirebilirler. Ürünlerine özgün özellikler kazandırmalıdırlar. Pastaların yapımı için uygun fırın, özelliklerini karşılayabilecek kadar iyi mikser, kalıp, merdane almaları gerekir. ürünlerini saklayabilecek kapasiteye sahip buzdolabına ihtiyaç duyarlar. Soğuk içecek makinesi alabilirler. Ürünleri için gerekli taze malzemeleri temin etmeleri gereken yer bulmaya çalışırlar. Tüm bunlar bir maliyet gerektirir. Bu yüzden aynı zamanda maliyetleri de en makul şekilde hesaplayarak minimum seviyeye çekmeleri gerekir.

 

Üretim Yönetimi İçin Ne Gerekir?

Bu sistem için gerekli olan hammaddeler farklı kaynaklardan uygun miktarda alınmalıdır. Alınan malzemeler, işlenerek istenilen miktar hazır hale getirilir. Ve tabi ki bütün bu olayların meydana gelebilmesi için gerekli olan şey sermayedir.

 

Üretim yönetiminin amacı hizmet ya da malın üretilme sürecinde gereksiz israflardan kaçınarak şirket kârlılığını artırmaktır. İsraflardan kaçarak stok düzeyini de minimum düzeye indirir. Bir ürün üreteceğinizi varsayın. Peki bu ürünün türü ne olacak? Diyelim ki ne olacağını belirlediniz, üreteceğiniz miktar ne olacak? Özellikleri ne olacak, neye göre üretim yapılacak, üretimi kim yapacak? İşte bu soruların cevabı üretim aşamasında ve sonrasında maliyeti en küçükleyecek biçimde yapılmalıdır. Ne kadar az maliyetle üretilirse işletme için o kadar iyi olur. Çünkü bu şekilde kâr sağlanmış olur. Şirketler açısından durum böyle. Peki ya tüketiciler açısından bakacak olursak neler söylenebilir? Üretim yöntemlerinin tüketici açısından amacı şu şekildedir; tüketici isteklerini fiyat, zaman, kalite gibi kriterler açısından en iyi şekilde karşılanmasını sağlar.

Üretim Yönteminin Faydaları

  • Bir ürün üretilmeden önce tüketicilerin istediği özellikleri belirlemek amacıyla yapılan analizler işletmenin üretim aşamasında etkili olur değil mi? Ne kadar üretileceği, hangi özelliklerinin olacağı, ne şekilde yapılsa daha ilgi çekici olur gibi durumlar dikkate alınarak olumlu bir özellik sağlar. Sevdiğiniz bir firma üreteceği yeni bir ürün için anket açmış olsun. Müşterilerinin isteklerine göre bir ürün tasarımı belirleyip sunacaklar. Bunu yaptıklarını gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Bu firma müşterilerinin isteklerine önem veriyor deyip daha çok sevmenize neden olur değil mi? Bu sebepten dolayı ürün tasarımı ve gelişimine olumlu katkısı vardır.
  • Kalite ve stok kontrolünü sağlar. Böylece stokların ve ortaya çıkarılan ürünlerin düzenli olmasına yardımcı olur.
  • Üretimde yer alan mal ve kaynakları gözlemleyerek etkin kullanımın olup olmadığını raporlar. Eğer daha iyi bir şekilde yapılmasını için çözüm önerisi ve imkan varsa ürünü ve haliyle hizmeti verimli hale getirir. Mesela kıt kaynakları düşünün; eldeki kaynakları etkin olarak kullanmak esastır. Bu durum da verimin artmasını sağlar.
  • İşletmede yer alan makinaların nasıl kullanılması gerektiğini konu alır. Bu kaynaklardan yararlanma olanağını artırır. Bakım ve maliyetlerini saptar.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.