Veri Analizi MS Excel – Veri Analizine Giriş

Etrafınıza bir bakın. Bir dakika durun ve akıllı telefonunuzdan, tabletlerden, bilgisayarlardan ve televizyonlardan hatta marketlerde bile sürekli aktif olan veriler var. Tabi ki de aktarılan bu verileri bir yerlerde analiz eden bunları işleyen bilgisayarlar veya insanlar bulunmaktadır. Veri Analizleri başlığı altında biraz olsun verileri nasıl kolayca analiz edebileceğimizi. Excel ortamında nasıl düzenli hale getireceğimizi Excel’in faydalarından da yararlanarak sizlere anlatmaya çalışacağım.

Yazımın başında da bahsettiğim gibi Veriler ve Veri Analizleri günümüzde bu kadar önemli iken ve Veri Analist ‘leri varken bu konuya değinmek oldukça önemlidir. Elimden geldiğince Veri Analizlerini en kolay yol ile halledebilmeyi anlatmaya çalışacağım bunun yanında da belirttiğim üzere MS Excel kullanacağız.

Microsoft Excel verileri analiz etmek ve yorumlamak için birçok yol ve yöntem sunmaktadır. Dışarıdan veri kaynak girişleri ise oldukça geniştir. Dışarıdan alınan bu verileri ise çeşitli kaynaklara dönüştürebilir ve yazdırabilirsiniz. Microsoft Excel, komutları, işlevleri ve araçları ile Koşullu Biçimlendirme, Aralıklar, Tablolar, Metin fonksiyonları, Tarih fonksiyonları, Zaman fonksiyonları, Finansal fonksiyonlar, Alt toplamlar, Hızlı Analiz, Formül Denetimi, Sorgulama Aracı vb. birçok fonksiyonlara sahiptir.

Veri Analizi ise veri toplayan, dönüştüren, temizleyen ve modelleyen bir işlemdir.Hedefi ise gerekli bilgiyi keşfetmek ve karar verme sürecini kolaylaştırmaktır. Veri analizi 6 temel unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda birbirleri ile sürekli etkileşim halindedir.

Veri Gereksinimleri / Spesifikasyonu

Analiz için gereken veriler bir soru ya da bir deney üzerine kuruludur. Analizi yönlendirenlerin gereksinimlerine dayanarak, analizin girdilerine göre gerekli veriler belirlenir (örn., Nüfus). Bir nüfusa ilişkin spesifik değişkenler (ör.Yaş ve Gelir) belirtilebilir ve elde edilebilir. Veriler sayısal veya kategorik olabilir.

Veri Toplama

Veri Toplama, veri gereksinimi olarak tanımlanan hedeflenen değişkenler hakkında bilgi toplama sürecidir. Verilerin doğru bir şekilde toplanmasına önem verilmektedir. Veri Toplama, toplanan verilerin ilgili kararların geçerli olması için doğru olmasını sağlar. Veri Toplama hem ölçmek için bir temel sağlar hem de iyileştirmek için bir hedef. Veriler örgütsel veritabanlarından web sayfalarındaki bilgilere kadar çeşitli kaynaklardan toplanır. Bu şekilde elde edilen veriler yapılandırılmamış olabilir veya ilgisiz bilgiler içerebilir. Dolayısıyla, toplanan verilerin Veri İşleme ve Veri Temizleme işlemlerine tabi tutulması gerekir.

Veri İşlemleri

Toplanan veriler analiz için işlenmeli veya organize edilmelidir. Bu, ilgili Analiz Araçları için gerekli olan verilerin yapılandırılmasını gerektirmektredir. Örneğin, verilerin bir Elektronik Tablo veya İstatistiksel Uygulama içindeki bir tabloda satırlara ve sütunlara yerleştirilmesi veya işlenmesidir. Bunun içinde bir veri modelinin oluşturulması gereklidir.

Veri Temizleme

İşlenmiş ve organize edilen veriler eksik veya çoğaltılmış hatalar içerebilir. Veri Temizleme, bu hataları önleme ve düzeltme işlemidir. Veri türüne bağlı olarak birkaç Veri Temizleme türü vardır. Örneğin, mali verileri temizlerken, bazı toplamlar, güvenilir yayımlanmış sayılara veya tanımlanmış eşiklere göre karşılaştırılabilir. Analizde sonradan hariç tutulacak belirsiz, niceliksel veri yöntemleri, sapma tespiti için kullanılabilir.

Veri Analizi

İşlenen, organize edilen ve temizlenen veriler analiz için hazır olacaktır. Gerekliliklere dayalı sonuçların anlaşılması, yorumlanması ve türetilmesi için çeşitli veri analizi teknikleri mevcuttur. Veri Görselleştirme ayrıca, veri içindeki mesajlarla ilgili ek bilgiler elde etmek için verileri grafik formatta incelemek için kullanılabilir. Korelasyon, Regresyon Analizi gibi istatistiksel Veri Modelleri, veri değişkenleri arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılabilir. Verileri tanımlayan bu modeller, analizin basitleştirilmesine ve sonuçların iletilmesine yardımcı olur. Süreç, ek Veri Temizleme veya Ek Veri Toplama gerektirebilir ve dolayısıyla önceki süreçlerle etkileşim halindedir.

Veri İletişimi

Veri analizinin sonuçları, kullanıcıların kararlarını ve daha ileri eylemlerini desteklemek için istedikleri biçimde rapor edilecektir. Kullanıcılardan gelen geri bildirim ek analizlere neden olabilir. Veri analistleri, mesajların kullanıcılara açık ve verimli bir şekilde iletilmesine yardımcı olan tablolar ve grafikler gibi veri görselleştirme tekniklerini seçebilir. Analiz araçları, tablolar ve çizelgelerde renk kodları ve biçimlendirme ile gerekli bilgiyi vurgulama imkanı sağlar.

Genel olarak veri analizinin ne demek olduğunu süreçlerini anlatmaya çalıştım. Umarım biraz olsun veri analizi hakkında bilgi yer edinmiştir. Bir sonraki yazımdan itibaren Excel uygulamalarına başlıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.