Veri Madenciliği – DBMS – 4

Merhabalar 🙂

Seriye veri tabanıyla ilişkili teknolojilerle devam ediyoruz. Bu yazıda Database Management System (DBMS) yani Veri Tabanı Yönetim Sistemi konusunu işleyeceğiz.

DBMS bir sistem ve bu sistemin amacı kullanılacak konuya yönelik uygun veritabanının seçilmesidir. Bir yazılımcı için ilgili veritabanları ile yazılım geliştirmektir veya bir yönetici için ilgili veritabanları değerlendirilerek karar almaktır. Bu kişiler uygun veritabanını seçerken amaca uygun olan şartları (uygulamanın detayı, kullanıcı sayısı, maddi olanaklar vb.) sağlayıp sağlamadığını kontrol ederler. Yani kısaca;

” Veri tabanı yönetim sistemi (DBMS), veri tabanlarını oluşturma ve yönetme sistem yazılımıdır. Veri tabanı yönetim sistemi kullanıcılara ve programcılara sistematik bir yolla veriyi oluşturmayı, geri almayı, güncellemeyi ve yönetmeyi sağlar.”

Veritabanında yönetim sistemi bir veritabanında kullanıcılar için veri okuma, oluşturma, silme, güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Yani;

“Veritabanı arasında bir arayüz olarak hizmet vererek son kullanıcılar için bu verileri organize eder ve kolayca erişilebilir kılar.

Veritabanı 3 önemli konuyu yönetir:

1 Veri

2 Veri tabanı altyapısına erişilen, kilitli ve değiştirilecek olan veri sağlama

Veri tabanı mantıksal yapısını tanımlayan veri tabanı şeması

Bu unsurlar özellikle eş zamanlılık, veri bütünlüğü, güvenlik sağlamak için yardımcı olmaktadır. DBMS tarafından desteklenen veritabanı yönetim görevleri; değişim yönetimi, performans izleme/ayarlamayedekleme ve kurtarmayı içerir. Birçok veritabanı yönetim sistemleri de otomatik rollbacks (geri almalar), yeniden başlatma (restart) ve kurtarma (recovery) yanı sıra günlüğe kaydetme (logging) ve faaliyet (auditing) denetiminden sorumludur.

“Bir uygulamada iki veri düzen içerisinde ise bilin ki oradan 5 dakika önce bir veri tabanı yönetim sistemi müdahale etmiştir.”

Veri tabanı yönetim sistemi hem fiziksel hem de mantıksal veri bağımsızlığı sunabilir.

Ä°lgili resim

VTYS çok kullanıcı tarafından ulaşılabilir bir veri merkezi görünümü sağlamak için çok yararlıdır. Bir veri tabanı yönetim sistemi son kullanıcının gördüğü verilerini bunun yanı sıra son kullanıcının verilerini nasıl gördüğünü, birçok veri tabanı şemasının görüntülenmesini sınırlayabilmeyi sağlar. Son kullanıcılar ve yazılım programları verinin fiziksel olarak nerede olduğunu ya da ne tür depolama ortamında bulunduğunu anlamak mecburiyetinden arındırılmıştır çünkü DBMS tüm istekleri işler.

Popüler veritabanı modelleri ve yönetim sistemleri

  • Relational database management system (RDMS) – (İlişkisel veritabanı yönetim sistemi)
  • NoSQL database management system (Not only SQL database management system)
  • In-memory database management system (IMDBMS)
  • Columnar database management system (CDBMS)
  • Cloud-based data management system

Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için bana bkara@industryolog.com mail adresimden ulaşabilirsiniz.

Esen kalın..