Veri Madenciliği(Data Mining) :

Merhabalar,

Bu yazımda sizlere veri madenciliğinden bahsetmek istiyorum. Veri madenciliği nedir,uygulama alanları gibi konulara değineceğim. 

Veri Madenciliği Nedir?

Geniş miktarda bilginin biriktirilmesi ve yararlı bilginin ayrıştırılarak taranması sürecidir. Gelecek müşteri davranışlarının tahmin edilmesi ve müşteri bilgileri içerisinde modellerin tanımlanmasıdır.
Teknolojinin hızla gelişmesi, bir çok işlemin elektronik ortamda kayıt edilmesini, bu kayıtların saklanabilmesini, istendiğinde erişilebilmesini hem kolaylaştırdı hem de daha ucuza sahip olmamızı sağlamıştır.
Bilgisayar ortamında yığınlar halinde duran veriler, veri madenciliği sayesinde anlam kazanır. Veri işlenmediği sürece değersizdir. Yığın halindeki veriler işlenerek değerli hale getirilip bilgiye dönüştürülür. Temel olarak veriler niteliklerine göre önceden tanımlanmış sınıflara ayrılır.
Veri madenciliği kayıt altına alınan yığın halindeki verileri anlam kazandırmak için gerekli işlemlerden geçirir ve bilgiye dönüştürür. Bilgiye dönüşen bu verileri satışa yönelik işlemlerimizde kullanabiliriz.
Alternatif olarak veri madenciliği aslında bilgi keşfi sürecinin bir parçası şeklinde kabul görmektedir. Bu adımlar:

1-) Veri Temizleme (gürültülü ve tutarsız verileri çıkarmak)
2-) Veri Bütünleştirme (birçok veri kaynağını birleştirebilmek)
3-) Veri Seçme (Yapılacak olan analiz ile ilgili olan verileri belirlemek )
4-) Veri Dönüşümü (Verinin veri madenciliği tekniğinden kullanılabilecek hale dönüşümünü gerçekleştirmek)
5-) Veri Madenciliği (Veri örüntülerini yakalayabilmek için akıllı metotları uygulamak)
6-) Örüntü Değerlendirme (Bazı ölçümlere göre elde edilmiş bilgiyi temsil eden ilginç örüntüleri tanımlamak)
7-) Bilgi Sunumu (Madenciliği yapılmış olan elde edilmiş bilginin kullanıcıya sunumunu gerçekleştirmek),
Veri madenciliği adımı, kullanıcı ve bilgi tabanı ile etkileşim halindedir. İlginç örüntüler kullanıcıya gösterilir, ve bunun ötesinde istenir ise bilgi tabanına da kaydedilebilir. Buna göre, veri madenciliği işlemi, gizli kalmış örüntüler bulunana kadar devam eder. Bir veri madenciliği sistemi, aşağıdaki temel bileşenlere sahiptir:

·Veritabanı, veri ambarı ve diğer depolama teknikleri
·Veritabanı ya da veri ambarı Sunucusu
·Bilgi Tabanı
·Veri Madenciliği Motoru
·Örüntü Değerlendirme
·Kullanıcı Arayüzü
Veri Madenciliği Uygulama Alanları:
  • Eğitim Alanında
  • Güvenlik/istihbarat
  • Sahtekârlık tespiti
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Bankacılık ve Finans
  • Bilimsel ve mühendislik
Veri Madenciliğinden kısaca bahsettik, bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle…