Veri Madenciliğinin Doğuşu ve Kullanım Alanları

Merhabalar,

Teknoloji; dünyadaki tüm gelişmeleri elektronik ortamda kayıt altına alıyor ve bu kayıtlar sayesinde geleceği şekillendiriyor. Geleceği planlamak için elimizde birçok sağlıklı bilginin olması gerekir. En basitinden bir firma geçen yılların Eylül ayı satış miktarlarına baktığında bu yıl ortalama satış miktarını belirler ve ona göre ham madde satın alır. Bu analiz işletme için fazladan maliyet kaybı oluşturmasını engeller ve doğru planlama ile o ay kar elde etmiş olur. Peki tüm bunlar nasıl oluyor hep beraber inceleyelim.

Veri madenciliği, büyük hacimli veri yığınları içerisinden karar alabilmek için potansiyel olarak faydalı olabilecek, uygulanabilir ve anlamlı bilgilerin çıkarılmasını sağlar. Veri madenciliği geniş anlamda veri analiz teknikleri bütünüdür ve tek başına bir çözüm değildir. Mevcut problemleri çözmek, kritik kararları almak veya geleceğe yönelik tahminleri yapmak için gerekli olan bilgileri elde etmeye yarayan bir araçtır.

Veri madenciliği süreci dört adımdan oluşmaktadır. İlk olarak mevcut olan ve elde edilebilecek verilerin oluşturduğu havuzun içinden veri seçilir, farklı kaynaklardan alınan verilerin birleştirilmesi ve hataların çıkarılması için veri işlenir, işlenmiş verilerin veri madenciliği fonksiyonları ve algoritmaları ile anlamlı veri eğilimleri/desenleri çıkarılır, son olarak da çıkarılan anlamlı eğilim ve desenler yorumlanarak bilgiye ulaşılır.

Veri madenciliğinin tarihine bakacak olursa; 1700’li yıllarda Bayes Teoremi ve 1800’li yıllarda Regrasyon analizi gibi çoğunlukla veri içindeki patentleri tanımlayan veri madenciliği metotları ile başladı. Veri madenciliği terimi 80’li yılların sonunda istatistikçiler, veri analistleri ve yönetim bilişim sistemleri toplulukları tarafından tanınmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.

Veri madenciliğinin kullanımı çok yaygın olmakla beraber başlıca ele aldığımız alanlar ise şöyledir;

  • Bilimsel ve Mühendislik
  • Bankacılık ve Finans
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Sahtekarlık Tespiti
  • Güvenlik/ İstihbarat
  • Eğitim Alanları
  • Sağlık ve Biyomedikal Alanı

Her alanda yığınla verinin depolandığı günümüzde, bu verileri kullanmak onlardan yararlı bilgiler elde etmek, verilerde gizli bilgileri ortaya çıkarmak ve buna göre stratejiler oluşturmak büyük önem arz etmektedir.

Veri madenciliği çok geniş bir konudur, ilerleyen zamanlarda ayrıntıya girip yeni bilgiler keşfedeceğiz.

Görüşmek üzere…