Yalın Üretim Eğitimleri – Sürekli İyileştirme Felsefesi: Kaizen

Sürekli iyileştirme nedir, ne gibi faydalar sağlar, nasıl yapılır?

Nedir Kaizen, Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Sürekli iyileştirme olarak adlandırılan Kaizen hayatımızın her anında karşımıza çıkmaktadır.

Kaizen herkesi, her olayı, her anı kapsayan, sürekli daha iyiye ulaşmayı hedefleyen bir iyileştirme tekniğidir.

Kaizen prosese öncelik verir.

Günlük yaşantımızda bir çok problemlerle, bir çok karmaşık olaylarla veya işlerle karşılaşmaktayız. Karşılaştığımız bu gibi durumlarda her şeyi tartışmaya açmalı ve iyileştirme için yollar aramalıyız. Örneğin bir çalışma masası sadece dayanıklılık özelliğine göre tasarlanmıştır. Durup düşünülür bu masa tasarlanırken ne gibi özellikler eklenebilir, ne  nasıl yapılsa daha iyi, kullanışlı olur, müşteri  daha fazla nasıl etkilenebilir gibi soruları tasarım aşamasında cevaplamaya, geliştirmeye çalışmak asıl hedef olmalıdır.

Örnekler her alana göre değişebilir yine bir örnek üzerinde incelenecek olunursa ders çalışma konusu hakkında hangi yöntem kullanılmalı, dinleyerek mi, izleyerek mi, okuyarak mı çalışılmalı, hangi yöntemler harmanlanıp kullanılabilir veya bu yöntemleri kullanırken hangi araçlardan yararlanılabilir, bu  yöntemler nasıl geliştirilebilir şeklinde düşüncelerimiz olmalıdır. Yani gelişim sürekli ve sınırsızdır dolayısıyla Kaizen bir felsefeyi, yaşam biçimini temsil etmektedir.

Neleri Kapsar?

Felsefe olarak adlandırdığımız Kaizen aşağıdaki alanları kapsamaktadır.

 • Toplam kalite kontrolü
 • Öneri sistemi
 • Toplam verimli bakım
 • Müşteri yönelimi
 • Kalite çemberleri
 • Otomasyon
 • Kalite iyileştirme
 • Sıfır hata
 • İşçi yönetim işbirliği
 • Verimlilik iyileştirme
 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Kanban
 • Tam anında üretim
 • Küçük grup faaliyetleri

Genel olarak bakıldığında bu alanlarda Kaizen’i çok fazla görmek mümkündür çünkü kalite, verimlilik, müşteri ilişkileri, yeni ürün gelişimi, öneri sistemi vb. sürekli geliştirmeyle oluşan kavramlardır. Bu kavramları Kaizen’den ayrı düşünmek mümkün değildir.

Nasıl Yapılır?

Kaizen’de prensip: Kaizen’in (7) prensibi vardır.

 1. Problemi kabul edin.
 2. Çok para gerektirmeyen projeler seçin.
 3. Önce “bizim” problemlerimize bakın, “onlarınkine” değil.
 4. Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.
 5. Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün.
 6. Planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) çevrimini izleyin.
 7. Doğru çözüm araçlarını kullanın.

Kaizen problemleri güler yüzle karşılar çünkü “problemin olmadığı yerde gelişme de olmaz” bakış açısı vardır. Problemler olmalıdır ki gelişme ve iyileştirme sürekli olsun.

Kaizen’de hem mevcut durumu koruma hem de gelişme hedeflenmektedir.

Kaizen yönetimi yönlendiren bir kavramdır. Dolayısıyla Kaizen hayatımızın vazgeçilmez bir felsefesidir.

Daha net cümlelerle açıklamaya çalışırsak Kaizen’in uygulanabilmesi için ve uygulanırken sistemi hedeflenen düzeye getirme amacıyla şartların bu doğrultuda kurgulanması gerekmektedir.

İlk adım her zaman problemin varlığını kabul etme aşamasıdır. Yani mevcut problemi görüp iyi tanıma hedefine gidilmeli.

Problemi kabul ettikten sonra insan faktörü üzerine düşünülmeli ve insan faktörünün gelişimi için adımlar atılmalıdır.

Bu iki basamağa ek olarak problem çözme teknikleri araştırılıp tüm çalışanlara anlatılıp benimsetilmeli ve uygulamaya başlanılmalıdır ki gelişim sürekli ve hep birlikte olsun.

Kaizen’i yaşamanız dileğiyle…