Yalın Üretim Geleceğe Bakış

Merhabalar, bu yazımda önemini asla yitirmeyeceğini düşündüğüm ve günden güne yaygınlaşmaya başlayan yalın üretim sistemi ve tekniklerinden kısaca bahsedeceğim. Keyifli okumalar..

4.0 teknolojisinin duyulması ile geri plana atılmış gibi dursa da birçok işletmenin kullandığı ve standartlarına erişmeye çalıştığı bir üretim şeklidir Yalın üretim. En önemli kıstaslarından biri müşteri olan yalın üretimde müşterinin bakış açısından değer belirlenir. Bu değerin akışı esnasındaki bütün adımlar tanımlanır ve değer yaratmayan faaliyetler yok edilir. Değer yaratanlar ise düzenlenip değer çekilerek mükemmelliğe ulaşma hedefi sağlanır. Böylelikle yalın düşünce yapısı uygulanmış olur. Bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan yöntemler ise yalın üretim teknikleri olarak geçmektedir. Çoğu firmada bilinçsizce de olsa uygulanan bu üretim teknikleri isim değiştirse dahi sürekliliğini devam ettirecek niteliktedir. 

Gelecek için bu bakış açısında olan firmaların daha efektif bir çalışma göstereceği düşünülebilir. Ancak endüstri 4.0 teknolojisinin buradaki etkisi yadsınamaz boyuttadır. Genellikle Endüstri 4.0 ve Yalın Üretim Sistemlerini harmanlayıp kendi içinde özümseyen firmalar daha fazla gelecek vaad eden bir konumdadır.

Yalın düşünce yapısı müşterinin bakış açısından değeri belirleyip, bu değerin akışı esnasındaki bütün adımları tanımladıktan sonra; değer yaratmayan adımları yok ederken, değer yaratan faaliyetleri sistematik bir şekilde düzenleyip bu değeri çekmelerini sağlayan ve bu yolla mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyen bir düşünce metodolojisi olarak yorumlanabilir.

Kanban, Just in Time, 6 Sigma, Kaizen, Jidoka, Heijunka, Değer Akış Haritalama, SMED ve 5S gibi birçok üretim tekniği bulunan yalın üretim bu tekniklerin uygulanış şekline göre farklılık göstermektedir. Sürekli iyileştirme anlamına gelen Kaizen tekniği çoğu işletmede fazlasıyla kullanılan bir üretim tekniğidir. İşletmeler kendi içlerinde sürekli gelişim içinde olup verimliliği artırma çalışmaları yapmaktadır. Kaba tabirle bu çalışmaların sistematikleştirilmiş haline kaizen denilmektedir. İşletmelerde düzen, temizlik, tertip çalışmaları ise 5S in kaba tabiri olarak değerlendirilebilir. JIT çalışmaları her firmanın uygulayabileceği bir çalışma sistemi olmamakla birlikte sıfır stok anlayışını benimseyen bir tekniktir. Günümüzde sıfır stok ile çalışmak zor olmakla birlikte planlı ve sistemli bir şekilde çalışan bir işletme için kullanımında zorlanılacak bir teknik değildir.

SMED, tekli dakikalarda kalıp değişimi anlamına gelen ve çevrim süresini kısaltma amacı taşıyan bir üretim tekniğidir.

Tüm bu teknikler birlikte değerlendirildiğinde işletmelerde rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların endüstri 4.0 ile koordinasyonu sağlandığı takdirde başarı ve gelişim kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu işlemler gerçekleştirilirken yalın üretimin en önemli ilkesi olan sürekliliğin sağlanması gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışma, çalışılan departman ve işletme içi faaliyetler birlikte değerlendirilmeli ve devamlılığı sağlanarak işletme tarafından sahiplenilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.

Bununla birlikte çalışanların yalın üretime bakış açıları da değerlendirilmeli ve yalın üretimi benimsetme çalışmaları yapılmalıdır.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana ecayir@industryolog.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın..