Yalın Üretim Serisi-KAİZEN-KANBAN

►Herkese Merhaba,

Bu yazımda endüstri mühendisliğinin en önemli üretim tekniği olan yalın üretim serisinin ikinci adımı olan KAİZEN ve KANBAN’nı  anlattım.

KAIZEN

►Japonca’daki ‘kai’ değişim ve ‘zen’ daha iyi kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuçların daha iyi olması proseslerdeki iyileştirmelere bağlıdır ve kaizen üretimde proseslere önem veren bir yöntemdir. Kaizende amaç üretimde harcanan zamanın ve maliyetin yavaş fakat sürekli olarak iyileşmesini sağlar. Kaizende kısa vadece iyileşme, uzun vade de gelişmeyi sağlar. Kaizende en önemli unsur insan faktörüdür ve takım çalışmasına çok önem verilir.

►Kaizenler genel anlamda üç kategoride incelenebilir.

1-Hızlı Kaizen: Sebep analizi istemeyen anında uygulanabilen basit yapılı en fazla iki kişilik ekiple halledilebilen kaizen çeşididir mevcut durumu fiziki olarak değiştirebilen, getirisi olan, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında iyileşme sağlayan, çevreye verilen zararı önleyen veya azaltan bir kaizen çeşididir.

2-Standard Kaizen: Orta seviye iyileştirmelerde kullanılır genellikle 3-7 kişilik ekipler oluşturulur. Detaylı analizler ve prosesler kullanılır bu yüzden teknik bilgi gerektirir

3-Majör Kaizen: Komplex ve kronik problemlerde uzun süreli ve daha fazla katılımcıyla uygulanır. Detaylı analizler ve prosesler kullanılır bu yüzden teknik bilgi gerektirir. Her bir adımın ayrı ayrı görülebileceği şekilde kayıt altına alınır. Ekip lideri problem çözme adımlarına uyum sağlar diğer departmanlardan katılanlar ise yeni bir bakış açısı kazandırabilirler.

Sıradaki yalın üretim terimimiz KANBAN

KANBAN

►Japonca’da kart anlamına gelir. Üretimin tam zamanında gerçekleştirilebilmesi için tüm proseslere ne zaman ne kadar üretim yapacaklarını zamanında bildiren bilgi kartlarına kanban denir. Yöntemi ilk uygulayan firma Toyota’dır. basit ve ucuz maliyetlidir. Üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim proseslerinde neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini belirten kartlardır.

Kanban ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza indirilmesi sağlanır. Kanban plastik bir koruyucunun içinde barındırılan bir karttır ve daima üretim akışına ters yönde yani son prosesten ilk prosese doğru hareket ederek üretimleri birbirine bağlar.

►Bir kanban kartında yer alan bilgiler:

-Kullanıldığı yer (stok orijin noktası, tüketim noktası, taşıma yolu)

-Parça numarası

-Parça adı

-Parçanın tanımı

-Kanban numarası (kanban kartının tanıtım numarası)

-Parça sayısı / kanban (ana parçanın her üretim birimi için bu kanban tarafından siparişi açılan parça miktarı)

-Kanbanın düzenli olarak konulduğu kutunun tanımlayıcı kod numarası veya ismi

-Kanbanın teslim edileceği iş istasyonunun yeri (kod numarası veya tanımı)