Yalın Üretim Serisi-Yalın Üretim

►Herkese  Merhaba,

Bu yazımda endüstri mühendisliğinin en önemli üretim tekniği olan yalın üretim serisinin ilk adımı olan yalın üretimin ne olduğunu anlattım.

İyi Okumalar.

►Yalın Üretimin Ortaya Çıkışı:

1950 yılında Toyota Mühendisi Taiichi Ohno Ford firmasını incelemek için Amerika’ya gitmiştir. Bu gezisinde öğrendiği bilgiler doğrultusunda Ford’un öncülük ettiği ”Kitle Üretim” sisteminin Japonya için uygun olmadığını fark etmişler ve bunun sonucunda yeni bir üretim sistemi ortaya çıkmıştır.

►Yalın Üretim:

Gereksiz  ürün bulundurmayan hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirildiği üretim sistemidir. Temel amacı , hızı arttırıp, akış süresini azaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir.

►Yalın Düşünce:

Yalın düşüncenin ana prensipleri, yalın üretim sistemine, yalın bir şirkete, yalın bir değer zincirine ve bunlarla birlikte mükemmelliğe doğru yol alınmasını hedefler.

►Üretimde 7 İsraf:

1-Fazla üretim

2-Gereksiz malzeme taşıması

3-Gereksiz işçi hareketleri

4-Bekleme süreleri

5-Gereksiz katma değer yaratmayan operasyon

6-Bitmiş ürün stokları 

7-Hurda

►İsrafın Nedenleri:

-Yetersiz çalışma metodları

-Uzun hazırlık zamanları

-Yetersiz prosesler

-Eğitim eksikliği

-Uzun mesafeler

-Lider eksikliği

►Yalın Üretim Modelinin Unsurları:

-Toplam kalite yönetimi

-Yalın organizasyon ve süreç iyileştirme

-Kaizen saha çalışmaları

-Üretim-talep dengeleme

-Yalın üretim sistemi ve teknikleri

-Yalın üretim insan kaynakları sistemi

►Yalın Üretim Prensipleri:

-Just ın time sistemi

-Minimal stok

-Çok vasıflı işgücü

-Takım çalışması

-İş standardizasyonu

-Yüksek düzeyde dış kaynak kullanımı

-Otomasyonun seçici olarak kullanılması

-Sürekli iyileştirme anlayışı

-Kanban kart sistemi

-Makine ve üretim hattının rasyonalize edilmesi

►Yalın Üretim Teknikleri:

-JIT

-KANBAN

-POKAYOKE

-JIDOKE

-5S

-TPM

-KAIZEN

-SMED

►Bir sonraki yazımda yine yalım üretim tekniklerinden bahsedeceğim.