Yalın Yönetim Sistemi

Herkese Merhaba,

Üretim, bireyden topluma her safhada var olan ve oldukça önemli bir meseledir. Elbette gelişmek için üretim şarttır. Ancak üretirken bilinçli üretim yapmak gerekir. Neyi, ne kadar, nasıl üretmen gerektiği gibi  soruların cevabını iyi bilmek gerekir. Bunun içinde üretim sürecini yönetebilmek en önemli unsurdur. Bu hususta yalın yönetim sistemi etkili bir sistemdir.

Yalın Yönetim Sistemi

Yalın yönetim felsefesinin temelini, Toyota Motor Company kurucusu Taichi Ohno’nun II.Dünya Savaşı sonrası Ford üretim sistemini bizzat yerinde inceleyip, kendi bilgi ve birikimiyle birlikte farklı bir bakış açısı getirerek Toyota fabrikası üretim sürecine uygulamasıyla ortaya atmıştır.

Yalınlık; hata, maliyet, fire, stok ve müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgenmesini ifade eder. Yani bir başka deyişle, yapısında gereksiz hiçbir unsurun olmamasını amaçlamaktadır.

Yalın yönetim sistemi, israflı uygulamaları ortadan kaldırarak daha iyi, daha az maliyetli, taleplere daha çabuk cevap veren, daha verimli ve etkili çalışma düzenini oluşturmayı amaçlayan bir sistemdir. Müşteri isteklerini daha hızlı ve istenen kalitede, minimum malzeme kullanarak karşılar. Yalın yönetimde müşteriye verilen değer oldukça yüksektir. Bu nedenledir ki bir ürün veya hizmetin değerini müşteri bakış açısıyla tanımlar. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet ve işlem israftır. Tasarımdan sevkiyata kadar tüm faaliyetler incelenerek müşteri için değer yaratan faaliyetlere odaklanılır ve israflar yok edilerek akış süreleri kısaltılır.

Yalın yönetim sisteminde müşteri talebi olmadan üretim yapılmaz. Katma değer yaratmayan iş adımları giderilir. Stoklar azaltılır. Hatalı üretim yapılmaz. Bilgi, insan ve hammadde beklemelerinden kaynaklanan kayıplar giderilir. İyi organize edilmemiş iş ortamı nedeniyle oluşan gereksiz hareketler giderilir. Gereksiz hammadde, ekipman, yarı mamül ve mamül taşımaları giderilir. Temelinde bu sorunları önlemek vardır.

Toyota’nın yönetim tarzını oluşturan yapılar, yalın yönetimin en önemli unsurlarını içinde barındırmaktadır. Yalın yönetim sistemini ayakta tutan etkenler sürekli iyileştirme ve insanlara saygıdır. Sürekli iyileştirme, kaizen ve genchi genbutsu ile yapılmaktadır. Kaizen, herkesi kapsayan sürekli gelişim demektir. Genchi genbutsu ise hedeflere hızlı ve doğru şekilde ulaşmak için işin kaynağına inilmesi anlamına gelmektedir.

Yalın yönetimde işletmelerin yönetim yapısında önemli değişiklikler vardır. İşçilerin sorgusuz sualsiz sadece kendilerine verilen emri yerine getirmekle sorumlu oldukları, yöneticilerin de onları kontrol ettikleri hiyerarşik bir sistem kaldırılmıştır. Bunun yerine işbirlikçiliğine dayalı, problem çözümü odaklı bir yönetim anlayışı desteklenmektedir. Bu bakımdan yalın yönetim; daha az yönetici sayısı, daha az yönetici hiyerarşisi, daha hızlı karar verme, daha fazla yakınlaşma, bürokrasiden kurtulma ve daha fazla yetki devri unsurlarını taşımaktadır.

Yalın yönetim sistemi, Toyota Motor Company ile yani otomotiv endüstrisinde ortaya çıkmıştır. Fakat bu sistem sadece otomotiv sektörüne ait değildir.Yalın yönetimin tarihsel gelişimine baktığımızda birçok sektörde uygulanışını görüyoruz. Kamu yönetiminde, sağlık sektöründe hastane yönetiminde ve bilişim teknolojileri yönetiminde yalın sistemin kullanılıyor olması bize bu yönetim sisteminin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu gösteriyor.

 

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.