Yamazumi (İş Gücü Dengeleme)

Bir yerdeki işleyişi, kusurları ve düzeltilmesi gerekeni görebilmek için neye ihtiyaç duyarsınız? Birçoğumuzun bu soruya cevabının “geniş açıdan bakabilmek” olduğunu tahmin ediyorum. Bir sistemdeki dengeyi oluşturmak için tam da buna gereksinim duyarız. Sistemdeki proseslerin her ayrıntısını inceledikten sonra doğru yöntemlerle doğru düzeltmeleri yapmak mümkündür.

Yamazumi, Japonca bir kelimedir. Yama (dağ) ve zumi (ortadan kaldırmak) kelimelerinin birleşiminden oluşup, kullanım amacından dolayı “yığmak” anlamı kazanmıştır. Bu bilgiler, sizde Yamazuminin ne olduğuyla ilgili bir şeyler çağrıştırıyor mu?

Yamazumi, iş gücü dengelemesi için hatlarda uygulanan temel analizlerden biridir. Müşteri talebini ile doğrudan ilişkili olan takt zamanı kavramını esas alarak işleri uygun şekilde operatörlere dağıtılmasıdır. Dengelemenin teoride kalmaması için standart iş formlarının ve iş standartlarının doğru belirlenmiş olması gerekmektedir.

Yamazumi ile hedeflenen, maksimum etkinlikle hattı dengelemek ve işçilik verimliliğini (operatör*saat) arttırmaktır.

Yamazumi iş yüklerini görsel olarak görebilme imkanı sağlamaktadır. Böylece, katma değer üretmeyen iş adımlarını açık ve net şekilde ortaya çıkarmaktadır. Gerçeği ortaya çıkarmasıyla beraber odaklanılması gereken noktalar belli olmaktadır. İş yükü dengesini sağlamak için, süreci daha geniş açıdan göstermektedir.

Yamazumi grafiğini hazırlamak için;

  • İş istasyonunda çalışma sırasında video ile kayıt alarak üzerinde çalışılmalıdır. Burada her iş adımı ve süreleri tek tek incelenmelidir.

  • Katma değerli ve katma değersiz işler birbirinden ayrılmalıdır.
  • X ve Y düzleminde X, takt zamanını; Y ise operatör veya istasyon olacak şekilde belirlenmelidir.
  • Her istasyonda yapılan işler sırasıyla üst üste ölçekli olacak şekilde yerleştirilmelidir. Katma değer üreten ve üretmeyen işler birbirinden ayrılmalıdır. Bunun için renklendirme işlemi uygulanmalıdır. Örneğin katma değerli işler yeşil ile katma değersiz işler de kırmızı ile gösterilmelidir.

  • Grafik üzerinde takt zamanı işaretlenerek mevcut durum ile karşılaştırılmalıdır. Takt zamanından uzun çalışmakta olan ve hattın yavaşlamasına neden olan dengesiz iş yükleri böylece belirlenir.
  • Yapılacak çalışmalar ile bu işler, diğer istasyonlara dağıtılabilir ve başka iyileştirme planları düzenlenebilir.

Tüm bunlar ile prosesler arası koordinasyon optimize edilerek birbirlerini bekleyen istasyonlardan oluşan tembel yapı, yerini düzene bırakmaktadır. Böylece yamazumi iş gücü dengeleme ile bir üretim tesisinde istasyonlar arasındaki koordinasyonun en iyi hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır.

Yamazumi, prosesler arasında oluşan düzensizliği, birbirlerini bekleyen istasyonlardan oluşan tembel üretim yapılarının doğurduğu birçok olumsuzluğu ortadan kaldırmaktadır. İş gücü dengeleme ile bir üretim tesisinde istasyonlar arasındaki koordinasyonun en iyi hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır.

Faydalı olması dileğiyle, güzel günler dilerim…