Yöneylem Araştırması Nedir?

Herkese merhabalar;

Bu yazımda yöneylem araştırmasının tarihçesinden amaçlarından ve sağladığı faydalardan bahsedeceğim. Keyifli okumalar diliyorum.

Yöneylem araştırmasının tarihi II. Dünya Savaşı’na dayanıyor. Savaş sırasında İngiltere askeri yönetimi, düşmanlarının hava akınları karşısında en iyi savunma şeklini belirlemek amacıyla farklı disiplinlerden bilim adamlarıyla bir ekip çalışması başlatmış ve böylece en iyi savunma şeklini bulmuştur.

Bu çalışma için bir araya gelen bilim adamlarından “yeni tip bombaların etkinliklerinin belirlenmesi ve radarların etkili biçimde kullanımlarının sağlanması” problemlerini çözmeleri istenmiştir

Çözüm sonuçlarının uygulamada çok başarılı olması, savunma sisteminin diğer kesimlerinde; “radar denetim politikaları”, “uçaksavar yangın kontrolü”, “konvoy büyüklüğü”, “düşman denizaltılarının yerlerinin saptanması” gibi çeşitli askeri problemlerin çözümünde benzer ekiplerin oluşturulması sağlanmıştır. İngiltere’de alınan başarılı sonuçlar müttefiklerin de dikkatini çekmiştir. ABD’nin savaşa girişinin hemen arkasından öncelikle hava kuvvetlerinde olmak üzere, Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nde de sayısız yöneylem araştırması grubu faaliyete başlamıştır.

Savaştan sonra, yöneylem araştırması faaliyetleri endüstriyel alanda hızla yayılmıştır. Endüstriyel kuruluşlar arasındaki sıkı rekabet bu yayılmayı hızlandırmıştır.

Bilgisayarların gelişmesi de yöneylem araştırması faaliyetine yeni boyutlar geliştirmiştir. Bilgisayarların hesaplama gücü çok fazla ayrıntı içeren araştırmaları yapmaya olanak sağlamıştır.

Günümüzde karmaşık problemlerin çözümünde, karar vericiye yardımcı olacak yöntemlerin geliştirilmesinde kullanılan yöneylem araştırmasının ana konusu sistemlerin performansını optimize etmektir.

Yöneylem araştırması özünde sistem yaklaşımını taşır. Dolayısı ile bir bütünü inceler, o bütün içerisindeki problemi tanımlar ve bu problemin çözümünde kullanılacak en etkili yöntemleri geliştirir.

Endüstri Mühendisliği bölümünde ana ders olarak okutulan yöneylem araştırması firmalara maksimum kar/ minimum maliyet oluşturacak şekilde uygulanır. Belirlenen çözümün firma açısından minimum maliyeti ya da maksimum karı sağlaması istenir. Dolayısı ile firmalar açısından yöneylem araştırmasını uygulamak büyük önem taşır.

Eğer yöneylem araştırması teknikleri başarılı şekilde kullanılırsa, değişim fırsatları ve ortaya çıkan problemler ihtiyaç duyulan zamanda belirlenebilir. Ayrıca problemlerin doğru, ekonomik, güvenilir ve esnek çözümleri elde edilebilir. Bunun nedeni de, yöneylem araştırmalarının daha iyi karar vermede ileri analitik yöntemleri uygulamasıdır. Bir bakıma yöneylem araştırmalarının en büyük yararı, değişen koşullar içerisinde örgütün tümünü içeren en iyi sonuçlara götüren kararı belirlemesidir.

 

Bugünlerde Fortune 500 listesindeki şirketlerin ciddi bir kısmının birer yöneylem araştırması departmanı bulunmaktadır. Örneklerini verecek olursak; Amazon yöneylem araştırması takımıyla dağıtım sistemi maliyetlerini azaltıp,hangi deposunda hangi üründen ne kadar envanter tutacağını hesaplıyor. Uber yöneylem araştırması takımının başına fiyatlandırma hakkında uzman bir akademisyen getirdi ve kendisi takımıyla beraber Uber’in dinamik fiyatlandırma algoritmasını geliştirmekte.  Turkcell ise network tasarımı modelleriyle baz istasyonunun bakım maliyetlerini %13 oranında düşürmüştür.