Zeki İmalat Sistemleri

Merhabalar,

Gün geçtikçe insanların yaptığı işler el değiştirerek yerini teknolojiye bıraktı. Bunun etkileri tüm alanlarda kendini göstermeye başladı. Oluşan rekabet ortamı ve müşterilere daha iyi hizmet sunabilmeyi amaçlayan firmalar da yönünü bu teknolojiyi kullanmaya döndüler. Planlama aşamasından proses kontrolüne kadar her adımda kullanılmak üzere zeki imalat sistemlerini hayata geçirmeye başladılar. Yapay zeka teknolojilerini kapsayan bu sistemin genel özellikleri ve getirilerine değineceğim.

Yapıları gereği kullanılan imalat ortamında insan desteğini en aza indirmektedirler. Bir insanın yapması gereken işler devredilerek otomatik planlama yapılması sağlanmaktadır. Böylece hem olası hatalar en aza indirilmekte hem de planlamaya harcanacak sürede kayıplar yaşanmaktadır.

Zeki imalat sistemleri hem yazılım hem donanım olarak proseslere dahil edilebilmektedir. Bu sistemler temel işlevlerden bir veya birkaçını otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir. Planlama, karar verme, öğrenme, muhakeme etme gibi özellikler bu yetkinliklere verilebilecek örneklerdendir.

Entegre edilen yere kolay uyum sağlayabilmektedirler. Süreç içerisinde kendi hatasını belirleyebilmekte ve bunun için gerekli önlemi almaktadır. Diğer durumda sürecin her aşaması zaten kendi kontrolünde gerçekleşmeye devam etmektedir. Yalnızca o anda yapılması gerekenlerle sınırlı kalmayıp süreç için incelemeler yapıp geliştirmeye yönelik faaliyette gösterebilmektedir. Bu denli, insanlara kalsa ciddi analiz ve araştırmalar sonucu elde edilebilecek gelişimleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kendi kendine analizler yapıp bunların sonucunda karar verme mekanizmasına sahip olması ilgi çekici yanlarındandır. Tüm kontrolü sağlayabilmesi için ana etmen ve bunlarla bağlantılı iç içe birçok alt etmen mevcuttur. Birbirleriyle ilişkili bu etmenler sayesinde sistem bir bütün halinde takip edilebilmektedir. Gereken kontrol ve alınması gereken önlemler de rahatça sağlanmaktadır.

Sistemin ilerlemesi için bilgi tabanı ve algoritmalar kullanılmaktadır. İlgili alanlar izlenerek veriler toplanır.  Veri analizi yapılarak problemler teşhis edilir. Problemin çözümü için bilgi tabanından bilgiler kullanılır. Gerektiğinde algoritmalar yardımıyla da probleme çözümler üretilir. Çözüm sonucuna bağlı karar oluşturulup ilişkili sistem aracılığıyla ilgili yerler ve kullanıcılarla paylaşılıp gerekenler yerine getirilir.

Görüldüğü üzere bu sistemin bütünleşik çalışması gerekmektedir. Ürün ve süreç yapılarında sistemin birbiriyle zorunlu ilişkisi sonucu haberleşme ve birlikte çalışma için buna ihtiyaç vardır.

Tüm bunlara dayanarak zaman geçtikçe işletmelerin zeki imalat sistemlerini kullanmaları açınılmaz olmaktadır. Sağladığı avantajlar ve günümüzün şartları da düşünülünce istemsiz ilgi odağı olmaktadırlar.

  • Sürekli gelişip kendini yenileyebilmesi
  • Her türlü ortama uyum sağlayabilmesi
  • Proseslerde en uygun adımları kendisi belirleyip bunu uygulamaya koyması
  • Az operatör ve insan gücüne olan ihtiyacı
  • Performansını sürekli arttırabilmesi

Yukarıda belirtilen özellikler göz önüne alınınca ilgi odağı olma sebepleri anlaşılmaktadır. İlerleyen süreçte de insanların yerini alacak otomatik fabrikaların ve çalışma ortamlarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…